Byggefelt Aquiraz

Område: Aquiraz

Status: Ferdigstilt

Antall kvm:

Antall enheter:

Overlevering:

Entrepenør:

Fremdrift

  • Regulering av tomt: Overleverte prosjekter

  • Godkjent prosjekt: Overleverte prosjekter

  • Inkorporasjon: Overleverte prosjekter

  • Salgs materiell: Overleverte prosjekter

  • Lansering: Overleverte prosjekter

  • Overlevering: Overleverte prosjekter

hor_sep

Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Byggefelt Aquiraz

Tomten ble kjøpt i 2005 med intensjon om å gjøre et makeskifte med Aquiraz kommune for å tilegne seg et annet område i tilknytning til et annet strandprosjekt. Prosessen ble aldri fullført og ifm at myndighetene lanserte husbankprogrammet MCMV ble tomten ble seksjonert og solgt i parseller til andre utbyggere. I dag er alle tomtene bebygget og byggefeltet ferdig utviklet med vei, vann og infrastruktur.