Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Husbankboliger

I Brasil Invest sitt boligutviklingsprogram kan privatpersoner og bedrifter delta som tomtekjøper eller som boligbygger:

Investering i tomt

Investering i tomt er en privatperson eller et selskap som kjøper en tomt eller en ideell andel i et byggefelt, og får eierskapet til denne. Deretter kan han velge å sitte på tomten, for så å selge den på et senere tidspunkt. Erfaringsmessig vet vi fra tilsvarende prosjekter at disse tomtene vanligvis får en stor verdistigning parallelt som byggefeltet utvikler seg, siden infrastruktur og flere boliger kommer opp. Tomtekjøperen kan også velge å delta videre som boligbygger, se beskrivelse nedenfor.

 

Boligbygger

En boligbygger er en privatperson eller et selskap som i tillegg til å kjøpe tomt, også bygger en selvfinansiert bolig på tomten. Boligen må være en av de typene som er presentert i prospektet, slik at den ved ferdigstillelse kan selges til en sluttbruker med finansiering fra den brasilianske husbanken Caixa Economica Federal.

 

Overleverte prosjekter

levert
levert
levert
levert

Prosjekter under bygging

levert
levert
levert

Prosjekter under utvikling

levert
levert
levert