Oppholdstillatelse / visum i Brasil

Brasil Invest bistår klienter med å søke oppholdstillatelse på forskjellige grunnlag. Oppholdstillatelse i Brasil kan gis på forskjellige vilkår, og det finnes forskjellige typer visum med tanke på vilkår og varighet.

Norske statsborgere vil automatisk oppnå et turistvisum, som innebærer at man kan oppholde seg i Brasil inntil 6 mnd i løpet av en 1 års periode. Man kan på grunnlag av dette opprette CPF-nummer, og gis rett til å blant annet kjøpe bil og fast eiendom. Dette fungerer greit for personer som kun ønsker å oppholde seg i Brasil for kortere perioder, også om du skal investere eller drive litt forretningsvirksomhet.

 

Dersom man ønsker å oppholde seg i Brasil over lengre perioder eller drive forretningsvirksomhet i større skala, bør man skaffe seg oppholdstillatelse eller Permanencia. En utlending som investerer 150.000 R$ i Brasil kan søke om investeringsvisum. Med investeringsvisum vil man få stort sett de samme rettigheter som "vanlige" brasilianere. 

 

Det er også anledning til å søke investeringsvisum på grunnlag av at man mottar fast pensjon eller familiegjenforening.