Skattedeklarasjon for utlendinger

Utlendinger som har CPF nummer og investerer i eiendom i Brasil er forpliktet til å innlevere skattedeklarasjon til myndighetene en gang i året.

Brasil Invest bistår hvert år flere hundre utenlandske kunder med å innlevere skattedeklarasjon. Dette er som en selvangivelse der man opplyser om sine økonomiske aktiviteter i Brasil. Dersom en unnlater å innlevere deklarasjonen kan man risikere å bli ilagt bøter, og man kan også risikere at CPF nummeret blir blokkert. 

 

Fristen for innlevering av skattedeklarasjon er den 30. april hvert år, men siden det er mye arbeid både med produksjon og innlevering av deklarasjonen anbefaler vi kunder å bestille dette i god tid før fristen går ut.

 

For mer informasjon om tjenesten "Skattedeklarasjon og dokumentkontroll"  kan du ta kontakt med oss på telefon +47 99118600 eller mail: post@brasilinvest.no