Opprettelse av selskap i Brasil

Ønsker man å drive forretningsvirksomhet i Brasil, er det naturlig at man oppretter et selskap.

Brasil Invest tilbyr totalpakker for opprettelse av selskaper som inkluderer stiftelse av selskapet med alle nødvendige registreringer i offentlige register. Om ønskelig kan vi også bidra med å skaffe selskapet en god bankforbindelse, samt utføre administrasjon og regnskapsførsel for selskapet.