Juridiske tjenester og generell rådgivning

Brasil Invest tilbyr via sitt advokatkontor Aalen Advogacia de fleste juridiske tjenester som er nyttige for privatpersoner og selskaper som skal investere og oppholde seg i Brasil.


  • Ekteskap/særeie:
    Det er tre modeller for ekteskap, som hver på sin måte regulerer fordeling av eiendeler partene i mellom. Det er viktig at man er klar over hvilke lover og regler som gjelder for hver enkelt, og velger riktig ut fra det man ønsker. I tillegg bør det utformes en ektepakt som begge parter signerer og som deretter tinglyses. 

     

  • Generell juridisk bistand / autorisert oversettelse:
    Uansett hva man foretar seg i Brasil vil man før eller senere komme i situasjoner der man vil ha behov for juridisk bistand. Dette kan være alt fra gjennomlesning og kontroll av enkle kjøpekontrakter til å utrede kompliserte skattespørsmål eller omregulere eiendommer.  Vi kan tilby autorisert oversettelse av dokumenter gjennom godkjent translatør.

 

Ansvarlig for den juridiske virksomheten er advokat Alexandra da Rocha Aalen.