Eiendomsmegling

Brasil Invest kan via sitt brasilianske eiendomsmeglerforetak Aalen Imoveis LTDA taksere og selge alle typer eiendom i Brasil. Om du er på jakt etter eiendom eller har en eiendom du ønsker å selge kan vi påta oss oppdraget.

Eiendommer som selges på vegne av våre utenlandske kunder selges til sluttbrukere i Brasil. Det er da man oppnår best pris. Sluttbrukeren kan selvsagt også være en utlending.  Segmenteringen dreier seg her om å nå ut i forbrukermarkedet og ikke selge internt til egne kunder og investorer som er vant med å få kjøpt eiendom gjennom oss til under markedspris. Eiendommene som meglersforetaket Aalen Imoveis har for salg presenteres på selskapets internettsider.  

 

Er du interessert i å kjøpe eiendom kan du benytte de samme sidene for å orientere deg om produktet, beliggenhet osv, men det smarteste er å gjøre en konkret henvendelse til oss slik at vi kan gjøre et søk i markedet på hva som finnes av eiendommer i den kategorien du er interessert. Utenlandske kunder har tradisjonelt sterk kjøpekraft og de gode kjøpene er forbeholdt de som har mulighet til å handle raskt når de dukker opp.

 

Aalen Imoveis samarbeider også med den nasjonale banken Caixa Economica Federal, og kan dermed formidle finansieringsordninger til kjøperen. I dagens marked er finansiering (På samme måte som i Norge) helt avgjørende for å oppnå god pris ved salg av en bolig, da de færreste boligkjøpere betaler sin bolig med kun egenkapital. Et salg uten finansiering er ensbetydende med lavere pris og færre potensielle kjøpere.