Våre tjenester

Brasil Invest kan hjelpe deg med mange ulike spørsmål i forhold til investeringsprosessen. Vi kjenner Brasil og vi kjenner det brasilianske byråkrati.

Personer og selskaper som kjøper eiendom, investerer og etablerer seg i Brasil vil som regel ha behov for assistanse og oppfølging for å håndtere de praktiske og formelle utfordringene som det å operere i et fremmed land fører med seg. Brasil Invest har siden 2005 bistått utenlandske investorer med å gjøre forretninger i Brasil og på denne tiden har vi identifisert de behovene utenlandske investorer har og utviklet et eget serviceapparat som er spesialisert på å levere tjenester som er skreddersydd til dette kundesegmentet.

 

Tjenestene er først og fremst tiltenkt våre egne kunder, men vi assisterer til stadighet  eksterne kunder når disse tar kontakt og ber om vår hjelp. Blar du deg gjennom menyen vil du kunne se et utvalg av de vanligste tjenestene vi leverer til våre kunder, og skulle du ha behov for bistand som går ut over det som er beskrevet på menyen er det store muligheter for at vi likevel kan hjelpe deg, direkte eller via våre samarbeidspartnere.