Hvorfor velge Brasil Invest?

Brasil Invest er en av flere aktører som henvender seg mot det norske og internasjonale eiendom- og investormarkedet. Det som særpreger oss er at vårt konsept er basert på Brasiliansk markedspris. Våre produkter er ikke utelukkende basert på norske kjøpere, men selges også til brasilianere og kjøpere fra hele verden.

Brasil Invest ønsker at kunden kommer til oss pga riktige priser, gode produkter og gode referanser. Vi jobber ut i fra et perspektiv der vi alltid fokuserer på hva som er i våre kunders interesse. Vår målsetting har aldri vært å være den største aktøren på markedet, men den beste! Som følge av drift siden 2005 i henhold til denne målsetningen, har selskapet allikevel blitt en av de største aktørene i dette markedet.

Som investor i Brasil vil du stå overfor mange utfordringer, og den første av disse er å velge riktig samarbeidspartner. Nedenfor gir vi deg 10 gode grunner til å velge nettopp oss:

 

1. Lokalkunnskap og kompetanse

Brasil Invest sine eier og medarbeidere har bodd fast i Brasil siden 2005, og arbeider hovedsakelig med investeringer, eiendomsutvikling og annen eiendomsrelatert virksomhet. Vår erfaring, kompetanse og ikke minst lokale tilstedeværelse er helt avgjørende for å kunne veilede våre kunder på en riktig og forsvarlig måte. Brasil Invest er opptatt av at du skal gjøre en god, sikker og vellykket investering, uten å føle ubehag underveis. Vi kjenner markedet og vi forteller deg sannheten rundt alle aktuelle problemstillinger forbundet med å investere, eie eiendom og gjøre forretninger i Brasil. 

 

2.  Statsautorisert eiendomsmegler i Brasil 

Brasil Invest har investert mye tid og ressurser i å tilegne seg nødvendige autorisasjoner for å drive virksomheten i henhold til de regler og retningslinjer som gjelder i Brasil, samt holde et internasjonalt kvalitetsnivå. Vårt brasilianske eiendomsmeglerforetak Aalen Imoveis LTDA er et av få utenlandske selskaper som har egen eiendomsmegler lisens. Dette betyr at vårt selskap er autorisert av myndighetene til å drive eiendomsmegling i samsvar med de lover og retningslinjer som til enhver tid gjelder i Brasil. I tillegg er seskalpets eiere Andre Aalen og Alexandra Rocha Aalen begge eiendomsmeglere. 

 

3.  Advokatvirksomhet i Brasil.

Brasil Invest har i flere år jobbet målrettet for å starte sin egen advokatvirksomhet. I 2016 fikk vår partner Alexandra Da Rocha Aalen innvilget advokatlisens fra Advokatordenen i Brasil (OAB). Advokatvirksomhet er i Brasil som i resten av verden underlagt strenge retningslinjer og gir våre kunder en ekstra sikkerhet for at våre operasjoner utføres iht gjeldende lover og bestemmelser. Advokatvirksomheten er en helt selvstendig enhet som har fått navnet Aalen Advogacia og tilbyr alle juridiske tjenester som utenlandske investorer normalt trenger.

 

4. Langsiktighet og økonomisk styrke

Brasil Invest opererer med et langsiktig perspektiv. Vi har investert stort i tomter der vi utvikler flere tusen egne boenheter. Vi har deltatt i omlag 40 egne eiendomsprosjekter under utvikling, salg og bygging med mer enn 10 000 enheter (Næring, bolig, feriebolig og tomter) som skal omsettes i det brasilianske og internasjonale markedet. I tillegg til dette selger vi enkelte lokale prosjekter som ikke er våre egne i det norske markedet. Brasil Invest er et solid selskap og dette er viktig for deg som kunde.

 

5. Ensidig og fullstendig fokus

Brasil Invest driver kun med investering og eiendomsrelatert virksomhet, og ingen ting annet! Som kunde er det meget viktig at du skiller eiendom og investering fra trivielle servicefunksjoner som mange aktører tilbyr. Se deg aldri blind på at enkelte selgere frister med visningsturer, hjelp med bestilling av fly billetter og innkvartering. Dette klarer du fint å ordne selv gjennom ethvert reisebyrå, og vi kan også hjelpe deg om du trenger assistanse. Det er selve investeringen og oppfølgingen av denne i ettertid som er det vesentlige i denne sammenhengen. Dersom du kjøper eiendom av Brasil Invest kan du være sikker på at vi gjør alt for at din handel skal bli 100 % vellykket.

 

6. Sannhet, nøkternhet og åpenhet

Som utlending er det vanskelig å orientere seg i Brasil. Man har liten forutsetning for å vite hvilke eiendommer som er attraktive eller hvilke forretninger man bør holde seg unna. Enkelte bommer grovt når det gjelder pris og beliggenhet, og det som skulle være en god investering kan fort bli det stikk motsatte dersom man ikke er forsiktig! Brasil Invest forteller deg sannheten om alle sider ved det å bo, investere og kjøpe eiendom i Brasil, og det er ikke bare rosenrødt! Det er mange ting man bør være klar over og sette seg inn i før man kjøper eiendom i et land som ligger "langt unna Norge" på svært mange områder. 

 

7. Troverdighet som følge av store markedsområder

Noe av det vanskeligste for en utlending som ikke er kjent i Brasil er å velge hvilket geografisk område man skal investere eller bosette seg i. Spør du en selger om råd kan du ikke forvente annet enn at han fremhever det området han selv satser på, og forkaster alle andre alternativer. Som kunde kan du dermed risikere å bli villedet i mangel på riktig og balansert informasjon. Brasil Invest er så vidt vi kjenner til den eneste skandinaviske leverandøren som kan tilby egne prosjekter i hele  ti forskjellige regioner (Fortaleza by, Natal, Lagoa do Catu, Cumbuco, Arakati, Beach Park, Maracanau, Horizonte, Pacajus og Caucaia). For oss er det ubetydelig om du som kunde velger å investere i byen, eller på den ene eller andre siden. Og ønsker du noe annet enn det vi har i våre markedsområder så skaffer vi deg dette til riktig pris gjennom våre samarbeidspartnere. De ulike områdene er meget forskjellige, og det er disse forskjellene du som kunde bør gjøre deg kjent med. Brasil Invest gir kunden mulighet til å bli kjent med samtlige områder, og fra oss vil du få riktig informasjon om hva som karakteriserer de forskjellige områdene herunder styrker, svakheter, muligheter og potensielle farer. Med denne fremgangsmåten, og ikke minst som følge av at vi har produkter i de fleste aktuelle områder, vil Brasil Invest kunne fremstå som "mindre upartiske" i forhold til anbefalinger, enn leverandører som kun utvikler produkter i en region.

 

8. Resultater, referanser og 30 positive medieomtaler

Brasil Invest har en utmerket forretningshistorie med drift siden 2005 i Brasil å henvise til, og vår fartstid er dokumentert gjennom vårt eget nyhetsarkiv som viser hvordan selskapet har utviklet seg. I det offentlige nyhetsbildet har Brasil og mange av de norske bolig leverandørene dessverre fått hard medfart de siste årene. Tap, konkurser, straffbare forhold og utallige tragiske historier har preget nyhetsbildet, men Brasil Invest har holdt stand. Selskapet har i samme perioden innkassert over 30 positive medieomtaler i medier som E 24, Finansavisen, Aftenbladet, Kapital og Bolig i Utlandet. Her har man kunnet lese om glade investorer som har doblet pengene sine i lønnsomme investeringer, eiendomsprosjekter som har truffet blink, Per Sandberg og Stortingets Justis Komite som fikk bistand på sin Brasil ekskursjon og mye annet hyggelig. Selskapet har også opplevd å få negativ mediaomtale en gang ifm at en misfornøyd investor uttalte seg negativt om sine investeringer. Brasil Invest har en rekke referanser å henvise til, og vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med disse.

 

9. Brasiliansk markedspris

Brasil Invest selger eiendommer til Brasiliansk Markedspris. Vi er derfor ikke avhengige av å "forsvare" prisene på prosjektene våre overfor kundene våre, da vi til enhver tid kan henvise til pålitelige indikatorer som offisielle brasilianske prislister og annonser i lokale medier, og på den måten bevise at produktene selges til samme pris i det lokale markedet. Vi oppfordrer alle som er interessert i å kjøpe eiendom i Brasil til å bruke tid på å orientere seg både geografisk og prismessig, slik at man ikke gjør en dårlig handel.

 

10. Sikkerhet, service og oppfølging

Brasil Invest er opptatt av at du skal føle deg sikker og komfortabel med din investering, og har derfor et godt innarbeidet serviceapparat som sørger for dette. Vi er til enhver tid representert i Brasil med permanente kontorer i Fortaleza og Natal, og det er det du som norsk kjøper virkelig trenger!