Om Brasil Invest

Brasil Invest er merkevarenavnet til Aalen Group, et konsern som består av utbyggingsselskapet Aalen Incorporacoes SA, eiendomsmeglerselskapet Aalen Imoveis LTDA og advokatvirksomheten Aalen Advogacia. Konsernet har norske eiere og jobber med brasilianske samarbeidspartnere og en rekke private investorer. Selskapet drives av Andre Stenseng Aalen. Aalen Group driver utelukkende med investering og eiendomsrelatert virksomhet i Brasil med hovedfokus rettet mot områdene Fortaleza, Natal og Rio de Janeiro. Virksomheten er fordelt over tre områder:

Finansiering og utvikling av eiendomsprosjekter

Brasil Invest utvikler i samarbeid med sine partnere og investorer egne eiendomsprosjekter i Brasil. Selskapet eier en stor portefølje av sentrumstomter og strandtomter med eksklusiv beliggenhet, der vi utvikler store leilighetskomplekser med flere tusen boenheter totalt. Enkelte prosjekter egenfinansieres av selskapet, mens andre utvikles i samarbeid med investorer. Brasil Invest tilbyr forskjellige modeller for aktiv og passiv deltagelse i spennende eiendomsprosjekter, der investor kan være med i planlegging og utforming fra første stund.

 

Eiendomsmegling, utleie og forvaltning

Brasil Invest selger leiligheter, hus og tomter i Brasil på oppdrag for private boligeierere og utbyggere. Kjøperne kommer fra det nasjonale og internasjonale markedet, herunder Norge. Salgene skjer gjennom vårt autoriserte meglerforetak Aalen Imoveis LTDA som har kontorer i Fortaleza og Natal. Vi markedsfører og selger eiendommer til brasiliansk markedspris.

Aalen Imoveis LTDA forvalter, leier ut og vedlikeholder eiendommer på vegne av våre kunder. Disse får anledning til å markedsføre eiendommene sine på selskapets utleiesider, og inngår avtaler med oss om oppfølging av leietakere, administrasjon av inntekter og utgifter samt nødvendige tjenester som renhold, vakthold ol.

 

Juridisk bistand og konsulentvirksomhet

Brasil Invest har sin egen advokatvirksomhet Aalen Advogacia, lisensinnehaver er vår partner Alexandra Da Rocha Aalen. Aalen Advogacia leverer konsulent tjenester til bedrifter og privatpersoner som ønsker å gjøre investeringer i Brasil, hovedsakelig innen eiendom. Tjenestene omfatter generell rådgiving, stiftelse av brasilianske selskaper, taksering av eiendom og kvalitetssikring av kontrakter. Selskapet bistår også kunder ifm problemstillinger av mer privat karakter som skattespørsmål, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, ekteskap, skilsmisse og arv.