Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Utleieaktiviteten øker sterkt


Publisert 21.01.2010

Brasil Invest har etter den økte satsingen på utleie fått uventet gode resultater. I perioden 1.11.09 til 28.02.10 har vi omsatt / reservert ca 1.000 utleiedøgn i Beach Park, Fortaleza og Cumbuco, og dette tilsvarer en økning på ca 300 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Dette er særdeles gode nyheter for de særdeles mange nordmenn som sitter med tomme leiligheter i Brasil. Utbyggernes optimistiske utleieregnestykker ble for mange norske boligkjøpere ikke så fete som man hadde håpet på, noe som har gjort at mange kjøpere har fått større utgifter enn de hadde forutsatt. 

Videre er det alment kjent at mange nordmenn som har forsøkt å leie ut selv har hatt vanskeligheter med å kontrollere denne aktiviteten siden den foregår i Brasil mens de selv sitter i Norge. Administrasjon av leiligheten, betaling av regninger, booking, mottak og oppbevaring av penger, skriving av kontrakt og kontroll av inventar er eksempler på problemstillinger som må ivaretas for at utleie i et fremmed land skal fungere.

Brasil Invest leier ut leiligheter både for våre eiendomskunder og for kunder som har kjøpt leiligheter av andre leverandører. Vi setter ikke krav om eksklusivitet, det vil si at det å leie ut leiligheten gjennom oss ikke hindrer eieren i å leie ut selv eller få leie gjennom andre. Det er gjerne slik at det er summen av egen innsats og flere aktørers innsats som skaper et tilfredstillende sluttresultat for den enkelte eier.