Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Utbetalingene i Viva o Sonho starter

Error loading MacroEngine script (file: getMainImage.cshtml)


Publisert 22.05.2013

Finansieringsprosessen i Viva o Sonho er fullført og husbanken har startet utbetalingene for de første husbankhusene. Dette er gode nyheter for våre husbyggere som i tiden fremover vil få utbetalt sine investeringer med god avkastning.

Viva o Sonho er et av Brasil Invest sine program for bygging av husbankhus i henhold til det statlige boligprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv". Her kan privatpersoner og selskaper bli med å bygge husbankhus som selges til brasilianske sluttbrukere som finansierer huskjøpet med billig og langsiktig finansiering gjennom det statlige husbankprogrammet. Husbyggerens avkastning pr byggerunde ligger på ca 20 % etter skatt, og derfor har dette blitt et av Brasil Invest sine mest populærer produkter. Selskapet har bygget og solgt over 100 husbankhus, og det er fortsatt ventelister med kjøpere som ønsker hus.

 

Husbankprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv" er et veldig bra tiltak i Brasil og programmet har til nå skaffet nye boliger til nesten en million mennesker. Det betyr at det er over 2,5 millioner finansieringskontrakter igjen, og Brasil Invest og våre investorer har som målsetning å ta så mange av disse som mulig. Vi har i løpet av de siste to årene bygget opp en unik spisskompetanse i vår egen organisasjon og et verdifullt kontaktnett i alle involverte instanser som gjør at vi i tiden fremover har de absolutt beste forutsetninger for å jobbe med husbankprogrammet. Med over 2.000 nedbetalte husbanktomter i pipeline ligger derfor alt til rette for en stor produksjon i årene fremover, der vi mest sannsynlig vil få husbanken med på å finansiere deler av byggingen. Dette vil øke marginene til forretningen og redusere kapitalbehovet ifm byggingen.