Få vårt nyhetsbrev

Facebook

To millioner nye husbankboliger innen VM


Publisert 21.06.2011

Brasils president lanserte den 16. juni starten av etappe to av myndighetenes boligbyggingsprogram "Mitt hjem, mitt liv". Dette innebærer at det bevilges statlige midler for bygging av ytterligere to millioner nye husbankboliger. Og President Dilma sier at dersom man om et år er kommet opp i en tilfredstillende produksjonsrytme, vil hun hun øke denne bevilgningen med ytterligere 600.000 boliger!

Brasil Invest deltar aktivt i myndighetenes boligprogram. I prosjektene "Viva a Vida" og "Viva o Sonho" kan våre kunder delta som tomtekjøpere eller boligbyggere, og levere hus som finansieres av den brasilianske husbanken Caixa Economica Federal. Så snart en bolig er solgt og ferdigstilt iht Husbankens krav, vil banken utbetale salgsoppgjøret direkte til kunden. Brasil Invest er autorisert bank korrespondent for Caixa Economica Federal, og selskapet kan derfor tilby husbankfinansiering direkte til våre kunder.

Det er stor pågang på våre husbankboliger. I "Viva a Vida" klarer vi ikke å finansiere og bygge boligene like fort som de selges, så her vil våre kunder kunne kjøpe boliger som er forhåndssolgt med signert kjøpekontrakt, innbetalte håndpenger og innvilget bankfinansiering. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men sånn er det.

Kjøp av tomt og bygging av en standardbolig på 82 kvm koster til sammen 63.000 R$, mens boligene er solgt til sluttbruker for 90.000 R$ minus salgsomkostninger.

Brasil trenger husbankboliger, og vi trenger boligbyggere! Er du interessert i å vite mer om mulighetene som eksisterer ifm det statlige boligprogrammet "Mitt hjem, mitt liv" er det bare å ta kontakt.