Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest tar større markedsandel i Brasil


Publisert 10.02.2015

I den siste tiden har Brasil Invest jobbet aktivt for å øke sine markedsandeler i Brasil. Arbeidet har gitt meget gode resultater. Fersk statistikk viser en økning pā over 450 % i antall kundehenvendelser over de siste 3 måneder.

I siste kvartal av 2014 startet selskapet et målrettet arbeid for å øke gjennomslagskraften mot det brasilianske markedet. Nye medarbeidere, it-systemer og flere samarbeidspartnere er noen av virkemidlene som er benyttet, og dette gir nå gode resultater. I november 2014 var antallet kundehenvendelser 41 pr mnd, og dette representerer et nivå som man kan si er helt greit. I desember økte antallet til 129, dvs over en tredobling fra en måned til en annen. Ferske tall for januar viser at selskapet mottok 185 kundehenvendelser, som er 451 % mer enn utgangspunktet i november. Det er en økning som er mildt sagt formidabel, og viser at strategien og virkemidlene som har vært i bruk har fungert utmerket.

 

Vi vil i tiden fremover holde frem med denne satsingen, samtidig som vi vil sette i gang tiltak for å skaffe flere eiendommer for salg. Dette vil vi gjøre langsiktig ved å utvikle flere egne eiendomsprosjekter, og kortsiktig ved å ta inn flere eiendommer for salg gjennom vårt meglerselskap Aalen Imoveis LTDA.