Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Stabilisering av lavt kursnivå og skatteletter


Publisert 17.12.2012

Fra Reuters 17 des 2012: The central bank also cut interest rates 10 straight times to a record low of 7.25 percent, and is expected to leave borrowing costs there at least through the end of 2013, according to the poll of around 100 economists.

Kombinasjonen med å holde styringsrente på dette rekord lave nivået samt usikkerhet om BNP  vekst,  gir ingen forventninger om apresisiering (styrking) av Realen i perioden.  En av grunnene til at styringsrenten ikke er forventet videre redusert er at dette kan styrke investeringsnivået i sektorer som kan bidra til ytterligere inflasjon.  Dermed får investorer fra Norge en valuta rabatt sett opp mot 2011 nivået.

 

For å styrke den økonomiske veksten vil regjeringen fortsette sitt skattelette program som startet for over et  siden.  Mht serien over skattelette programmet kan det vises til Bloombergs oversikt  over Brasils liste over skattelette.

 

Etter flere tiår med skatteøkninger til sluttkunders fortvilelse, fremstår økonomen og Presidenten, Dilma Rousseff, som en som har forstått at skattenivået begrenser økonomisk vekst.  Disse realiteter står i kontrast til Skagenfondenes porteføljeforvalter, Kristian Falnes uttalelse til Reuter om at Brasil's regjering er spesiellt ”venstrevridd”.