Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Spesielle forhold ved boligkjøp i Brasil


Publisert 04.09.2012

Alle kontrakter og kjøpsdokumenter utstedes på portugisisk. Enkelte av disse er supplert med engelsk eller norsk oversettelse. Grunnen er at kontrakten er det juridiske dokumentet som sikrer kjøpers rettigheter i forhold til eiendommen han har betalt for.

Innbetalinger

Innbetalinger gjøres hovedsakelig til selgers konto i Brasil. Den Brasilianske sentralbanken setter strenge krav ved innførsel av penger, ved å blant annet kreve at mottaker må dokumentere eierskap ift eiendommen som selges, samt vise frem gyldig kjøpekontrakt der signaturer er bekreftet av Notarius Publicus. Ta vare på alle kvitteringer!

 

Betalingsmislighold og strafferenter:

Rentenivået i Brasil er adskillig høyere enn i Norge, samtidig som at finansiering er langt mindre tilgjengelig. Likviditetsstyring er derfor meget sentralt i brasiliansk økonomi, og en av de viktigste faktorene i denne sammenheng er at betalingsfrister overholdes. Betalingsmislighold blir ansett som ufint, og det ilegges automatisk morarenter og forsinkelsesbøter på forsinkede betalinger. Vær derfor påpasselig med å betale dine avdrag i tide, slik at du slipper strafferenter og forsinkelsesbøter. For kunder som sender penger fra utlandet er det viktig å være oppmerksom på at betalingsdatoen i kontrakten er det tidspunkt mottaker forventer pengene inn på sin konto. Overførsler bør derfor gjøres med god tidsmargin slik at pengene kommer frem til Brasil og blir vekslet om i forkant av forfallsdato.


Oppgitte areal:

I Brasil oppgis arealet på en bolig annerledes enn man er vant med i Norge, bla ved at terasse inkluderes. En leilighet som i Brasil er oppgitt til å være 100 kvm, vil dermed være noe mindre enn en leilighet som i Norge er oppgitt med 100 kvm boligareal (BOA).

 

Forsinkelser:

Byggeprosjekter som selges i Brasil blir fra tid til annet forsinket. Dette skyldes sjelden forhold som entreprenør eller utbygger har kontroll over, men uforutsigbare forhold som streiker, ekstremvær, materialmangel ol. Disse faktorene eksisterer for forretningsdrivende over stort sett hele verden, men i Brasil eksisterer det i langt større omfang enn vi er vant med i Norge. Dersom man i en toårig byggeperiode skulle få med seg en kraftig regntid og to forbundstreiker kan dette sammenlagt utgjøre inntil 6 mnd forsinkelse. Det er derfor viktig å være bevisst på dette, ha en positiv innstilling og huske på at man investerer i et land som på mange områder ligger langt etter "mønsterlandet" Norge.

 

Indeksregulering av fremtidige betalinger:

I forbindelse med kjøp av eiendom med ferdigstillelse og overlevering i fremtiden, er det i det brasilianske markedet vanlig at fremtidige innbetalinger indeksreguleres iht INCC (Index Nacional Construcao Civil). Denne indeksen representerer inflasjon og prisutvikling i byggebransjen. Indekskorrigering er også vanlig i Norge i enkelte sammenhenger: Langsiktige husleiekontrakter korrigeres årlig med konsumprisindeks, store anbud med levering i fremtiden korrigeres med angitte indekser for den respektive bransje.

 

Valutarisiko.

Norske kjøpere som påtar seg fremtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta vil automatisk pådra seg valutarisiko. Den utestående kjøpesummen vil til enhver tid være eksponert for valutasvingninger på godt og vondt. Det finnes også enkelte mekanismer for å begrense eller eliminere valutarisiko, selv for en så eksotisk valuta som Brasilianske Real. For å unngå valutarisiko kan kjøpere:

 

Betale hele kjøpesummen kontant. Normalt sett vil man da kunne oppnå gode kontantrabatter, men man må samtidig veie dette mot risikoen ved å gi fra seg hele kjøpesummen før eiendommen er ferdigstilt.

 

Gjøre terminkontrakter for hele kjøpesummen i Real hos banker / valutameglere i Norge eller utlandet som tilbyr dette.

 

Deponere hele kjøpesummen i brasiliansk bank og oppnå brasiliansk innskuddsrente som for tiden er meget høy i forhold til norsk nivå.

 

 

Utførsel av valuta fra Brasil ifm fremtidig salg:

Å føre penger ut av Brasil er fullt mulig, men prosessen er mer byråkratisk enn i Norge. Ved utførsel må man redegjøre for hvordan pengene opprinnelig ble ført inn i landet og hvordan de er blitt brukt. Det må i tillegg fremlegges skattedeklarasjon som redegjør for de økonomiske bevegelsene. Det er viktig at du som kunde holder deg ajour med disse formalitetene underveis, slik at man raskt og enkelt kan fremlegge all nødvendig dokumentasjon den dagen man eventuelt skal føre pengene ut av landet igjen.