Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Skattedeklarasjon og dokumentkontroll 2012


Publisert 23.01.2013

Det nærmer seg tiden for skattedeklarasjon og dokumentkontroll. Fristen for å innlevere skattedeklarasjon er den 30. April, men mye fridager ifm brasiliansk fellesferie, karneval og påske gjør at tiden vil fly fort.

Tjenesten ”Skattedeklarasjon og dokumentkontroll” er en viktig rutine som de fleste av våre kunder er godt kjent med fra tidligere år. Frem til i fjor var intensjonen med dette arbeidet først og fremst å tilfredsstille myndighetenes krav til innrapportering for å unngå problemer og sanksjoner, men i dagens Brasil er det å ha full orden i engasjementet sitt blitt enda viktigere enn tidligere for privatpersoner og selskaper som investerer i eiendom. Eiendomsmarkedet i Brasil har endret seg radikalt de siste årene ved at rentene har falt og boligfinansiering har blitt allment tilgjengelig. Billig bankfinansiering skaper økte boligpriser og større omsetning i markedet, men også store utfordringer siden det å ha en «byråkratisk» finansieringsinstitusjon med i salgsprosessen øker kravene til formalisme betraktelig. Å selge og finansiere en eiendom har derfor utviklet seg til en krevende byråkratisk og administrativ prosess, selv når man er godt forberedt. Derfor er det viktig at kundene våre har alle sine dokumenter for sitt engasjement i orden og lagret hos Brasil Invest, slik at man ikke støter på uventede problemer. Et eksempel på dette kan være at man ifm et fremtidig salg ikke kan fremlegge alt av dokumentasjon som banken trenger for å gjøre sin kredittanalyse, og dermed mister salget.


Det er mye arbeid med å utføre dokumentkontroll og produsere deklarasjonen for hver enkelt kunde, og siden antallet kunder også er betydelig større enn tidligere år er det viktig å starte i god tid med dette arbeidet.

For mer informasjon om tjenesten "Skattedeklarasjon og dokumentkontroll" kan du ta kontakt med oss på telefon +47 99 11 86 00 eller mail: post@brasilinvest.no