Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Signerer finansieringskontrakter på løpende bånd


Publisert 31.01.2013

I starten av 2013 opprettet Brasil Invest en egen avdeling som fikk ansvaret for å sette sammen og følge opp finansieringsprosessene til huskjøperne i husbankprosjektene. Dette har umiddelbart gitt uventet gode resultater, og i løpet av de siste to ukene har våre medarbeidere signert en finansieringskontrakt om dagen!

Boligprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv" inneholder i hovedsak tre elementer:

 

  • Husbyggeren (Som finansierer og bygger huset)
  • Kjøperen (Som kjøper huset)
  • Caixa Economica Federal (Husbanken som finansierer kjøperen)

 

For at bygging av husbankboliger skal være en god forretning for Brasil Invest og våre husbyggere er man fullstendig avhengig av de to andre elementene i operasjonen, dvs Kjøperen og Husbanken. Det er ikke nok å kun bygge et hus, det er minst like viktig å ha et godt salgsteam som selger husene og skaffer kjøpere  parallelt med at husene bygges. Men kjøperen kommer ingen vei uten bankfinansiering, og derfor må man også ha et finansieringsteam som jobber aktivt med å få godkjent finansiering for kjøperne. Disse to operasjonene er i seg selv krevende, og enda større blir utfordingen når disse skal synkroniseres med hverandre, og ikke minst med byggingen av selve huset som foregår parallelt.

 

På høsten i 2012 gikk husproduksjonen for fullt, men salget av boliger lå noe etter. Brasil Invest valgte derfor å opprette en ny salgsorganisasjon, og resultatet kom umiddelbart ved at over 50 hus ble revet bort på rekordtid. Pågangen har i etterkant vært så stor at våre meglere i disse dager selger hus som enda ikke er påbegynt, og kjøperne uteblir ikke. Men salget i seg selv er ikke nok, for denne kjøpergruppen er helt avhengig av å benytte seg av subsidiene og den gunstige lånefinansieringen det offentlige boligprogrammet tilbyr når de skal betale for boligen. Det er derfor viktig å ha et godt organisert finansieringsteam som jobber fortløpende med å få etablert finansieringen til kjøperne. Finansieringsprosessen er ganske lik som i Norge, dvs byråkratisk og med en rekke krav til dokumentasjon. Det er derfor helt avgjørende at man bistår kjøperne med å få inn søknaden med nødvendig tilleggsdokumentasjon, og følger opp kunden overfor banken helt til finansieringsontrakten er på plass.

 

Frem til årsskiftet benyttet Brasil Invest eksterne leverandører til å utføre deler av finansieringsarbeidet. Men i starten av 2013 valgte vi å etablere vårt eget finansieringsteam for å ivareta det økende kravet til hurtighet og presisjon. Vi benyttet tiden frem til midten av måneden til å forberede prosessene, og deretter brakte det løs. Resultatet kom umiddelbart, for fra vi startet å lansere kontrakter den 21. januar har vi signert en finansieringskontrakt pr dag! Signering av dette dokumentet symboliserer slutten på prosessen siden den forplikter utbyggeren til å levere fra seg huset, kjøperen til å betale tilbake banklånet og sist men ikke minst husbanken til å utbetale lånefinansieringen til utbygger. Alt ligger derfor til rette for at Brasil Invest vil kunne holde et høyt tempo med tanke på å signere finansieringskontrakter i tiden fremover.