Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Øker satsingen mot det brasilianske markedet


Publisert 15.11.2014

Brasi Invest vil i tiden fremover jobbe aktivt for å øke sin markedsandel i det nasjonale markedet. Selskapet utvider virksomheten til flere byer i Brasil, og vil ved hjelp av flere medarbeidere og bedre it-løsninger kunne nå lengre ut.

I 2013 og 2014 har Brasil Invsest hatt sterk fokus på det utenlandske markedet, og spesielt Skandinavia. I denne perioden har salget av eiendommer i Natal og Fortaleza til utenlandske kjøperere økt med flere hundre prosent. Denne veksten har skapt utfordringer rent kapasitetsmessig ved at både medarbeidere og it-systemer har hatt vanskligheter med å følge denne kraftige utviklingen. I tiden før fotball VM nådde salget et så høyt nivå at salgsfrekvensen over flere måneder passerte en eiendom om dagen, og dette vakte så stor oppsikt at Brasil Invest fikk førstesiden i Finansavisen, samt omtale i Dagbladet og Hegnar. Som følge av dette har organisasjonen vår måtte jobbe på spreng for å håndtere den store arbeidsmengden som denne utviklingen bringer med seg, og det har vært behov for å ansette flere medarbeidere og ta i bruk bedre it-systemer. Det ser nå ut til at man har lykkes med å etablere en kraftigere og mer effektiv organiasajon som har kapasitet til å håndtere den høye salgsfrekvensen selskapet i dag ligger på, samt tilpasse seg moderat vekst. Dermed er tiden nå moden for å sette økt fokus på det brasilianske markedet.

 

Brasil Invest sine utviklingsprosjekter har alltid vært satt opp slik at utenlandsk investor deltar i finansiering og utvikling, mens det ferdigstilte produktet selges til brasiliansk sluttbruker. Det er derfor viktig at selskapet har en slagkraftig salgsorganisasjon i Brasil som klarer å nå langt ut i det lokale og nasjonale markedet. Brasil Invest har gjennom sitt meglerselskap Aalen Imoveis solgt flere hundre boliger til brasilianske sluttbrukere de siste årene, men vil nå starte en målbevist satsing for å bli en enda tyngre aktør i Brasil. Vi investerer derfor i nye nettsider, CRM systemer og annet utstyr for å kunne jobbe bedre og mer effektivt. Videre ansettes flere medarbeidere  i Brasil både ved direkte ansettelse og ved at man leier inn folk på kontrakt. Og sist men ikke minst vil man jobbe aktivt for å bli mer synlig i markedet ved å ta i bruk bāde tradisjonell annonsering, sosiale medier og andre kanaler som er mer uvanlige. Vi forventer at disse tiltakene samlet sett vil føre til økt salg i det brasilianske markedet.