Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Mye bråk i Natal - Brasil Invest Gruppen selger jevnt


Publisert 13.06.2007

"Operasjon Paradis" i Natal avdekket en rekke alvorlige forhold, der norske eiendomselskaper var involvert. Mange fryktet at dette ville føre til en generell mistillit mot norske selskaper og at nordemenn ville bli mer reserverte mot å handle i Brasil.

Brasil Invest Gruppen har i de siste to månedene solgt 12 leiligheter til norske kjøpere. 6 av salgene er førstegangsalg, dvs leiligheter som kjøpes fra utbygger for første gang. De resterende 6 salgene er resalg på vegne av norske kunder. Samtlige solgte seg ut med god fortjeneste. 

Salgene fordeler seg som følger: 

Atlantic Ocean - 3 salg 
Breezes do Cumbuco - 5 salg 
Leme - 1 salg 
Gran Sol 1 salg 
Catu Residence - 2 salg

12 salg over denne perioden er hverken mye eller lite, men viser uansett at nordmenn ikke har mistet interessen for å kjøpe i Brasil. Det som er mer interessant å legge merke til er at hele 6 av de overnevnte salgene er resalg: 

Det at en kunde kan kjøpe en eiendom, sitte på den over en tid, videreselge den til markedspris gjennom vårt selskap, betale oss for dette og til slutt sitte igjen med en god fortjeneste er et sunnhetstegn: Dette viser at våre produkter er riktig priset og at markedet er i vekst. 

Det at Brasil Invest Gruppen gjennomfører like mange resalg på vegne av kunder som egne salg, er et bevis på at vi ikke nedprioriterer våre kunder til fordel for oss selv og at re-salg produktene prismessig er konkuransedyktige i forhold til nye produkter.

Brasil Invest Gruppen ligger for tiden i forhandlinger om salg av de resterende 650 leilighetene i Catu Residence. Vi forventer å sluttføre salget før den 20. juni. Følg med!