Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Lanseringen av Catu Residence


Publisert 25.04.2007

Torsdag den 19. April ble Catu Residence lansert offisielt. Lanseringen bestod av et morgenarrangement med detaljert presentasjon av prosjektet og en mer høytidelig lanseringsfest samme kveld.

Lanseringfrokosten var først og fremst en teknisk presentasjon av prosjektet for meglerbransjen og media. Flere hundre representanter fra lokale, nasjonale og internasjonale meglerforetak var tilstede for å få presentasjon av prosjektet samt motta salgsmateriale. Tilbakemeldingene fra meglerbransjen var entydige og meget postitive. Visningsleiligheten vekket stor oppsikt, og en representant for et av de største meglerforetakene uttalte: Catu Residence setter en ny standard for eiendomsutvikling i Ceara, både mht standard og presentasjonsform.

Lanseringsfesten på kvelden var et elegant og høytidelig arrangement, der over 500 personer deltok. Gjestene bestod av kunder, eiendomsmeglere, konstruktører, politikere, pressefolk med mer. Flere av Brasil Invest Gruppens kunder deltok på lanseringen. Samtlige var svært imponert over prosjektet og arrangementet i seg selv.

Catu Residence er en suksess: Det er svært oppsiktsvekkende at et prosjekt lanseres med 90 gjennomførte salg! Over 1/3 av første byggetrinn er solgt! Det er også svært uvanlig at byggearbeidene er igangsatt når prosjekter lanseres, vanligvis skjer dette først 6 til 12 måneder senere. På Catu Residence har arbeidene vært igang i over 6 mnd!


Catu Residence selges til markedspris, og denne har hatt en god utvikling i de siste 9 mnd. Omlag 10 av Brasil Invest Gruppen sine kunder som kjøpte leiligheter i førlanseringen har videresolgt disse, og samtlige har kunne bokføre gevinster som er representative for utviklingen i markedet over den gjeldende tidsperioden. Det er også svært hyggelig å kunne konstatere at våre landsmenn i mange tilfeller handler billigere enn brasilianerne, da nordmenn er kjøpesterke og velger raskere betalingsmodeller der man oppnår lavere pris. 

Brasil Invest Gruppen benytter til slutt anledningen til å takke våre kunder som kjøpte leilighet i Catu Residence i førlanseringsfasen, først og fremst fordi de stolte på at vi kom til å levere et bra produkt. Og nå er vi kommet i mål: Reklamemateriellet er klart, salgslokalet ferdig bygget, visningsleiligheten er møblert, internettsiden ligger på nettet, kanalen er utgravd, tomten er planert og fundamenteringen i full gang.