Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Konstituerende generalforsamling for Paraiso das Dunas avholdt


Publisert 24.07.2006

Generalforsamlingen ble avholdt på Iate Plaza Hotell på strandpromenaden i Fortaleza. Ca 25 personer møtte fram, og mange av disse var representanter for flere kjøpere. Slik var også tilfellet med Georg Aalen fra Brasil Invest Gruppen.

Cameron Construtora presenterte prosjektet for de fremmøtte, det ble servert mat og drikke, og delt ut noe materiell som kjøpere vil motta senere. På agendaen stod registrering av fremmøtte, valg av dato for offisiell byggestart, valg av "byggkommisjonen", presentasjon av byggemodellen "Condominio Fechado", og rutiner for innbetaling av avdrag / straffegebyrer ved for sen betaling.

Samtlige fremmøtte ble registrert, og vil i løpet av de nærmeste dagene måtte undertegne protokollen for møtet. Protokollen vil være grunnlaget for å stifte "sameiet" Paraiso das Dunas som et eget foretak med egen bankkonto. Alle innbetalinger skjer til borettslaget, og borettslaget eier til enhver tid tomten og bygningen som står der. Underforstått, skjer det noe med Cameron er ikke Paraiso das Dunas innblandet på noen måte. Offisiell byggestart blir 14. september. Cameron har allikevel tjuvstartet litt, og nivellert ferdig tomten.

Georg Aalen ble valgt til å sitte i byggkommisjonen. Byggkommisjonen jobber tett opp mot Cameron, og har jevnlige møter der man følger opp fremdrift, tar stilling til forslag fra sameiere og lignende. Et eksempel: I Paraiso das Dunas er det satt av plass til en restaurant, men det er opp til sameierne om de vil ha et enkelt festlokale, innrede en flott restaurant, eller rett og slett omgjøre dette til noe annet. Slike ting tas opp i Generalforsamlingen, og følges opp av byggkommisjonen. Første møte blir i slutten av september.

Byggemodellen Condominio Fechado er en sikker og god måte å bygge på i Brasil. Sameierne er tett involvert under hele prosessen, og gjennom generalforsamlingen og byggkommisjonen sørger de for at produktet hele tiden svarer til forventningene. Oppdager man løsninger underveis som ikke er tilfredsstillende, har man anledning til å endre på disse. Den enkelte kjøper er under demokratiets svøpe på godt og vondt!

Oppsett av rutiner ifm betaling og straffegebyrer ble av generalforsamlingen overlatt til byggkommisjonen. Prosjektet er avhengig av at kjøperne innbetaler til riktig tid, og generalforsamlingen signaliserte at de ønsker at det settes høye straffegebyrer ved for sen betaling. (Man har ikke tilgang på kassakreditter, finansiering og lån på samme måte som i Norge, og man baserer seg på punktlig betaling. Å betale for sent blir i Brasil sett på som direkte ufint!)