Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Konstituerende generalforsamling for Costa Blanca avholdt


Publisert 08.05.2009

Torsdag den 3. september ble det avholdt konstituerende generalforsamling for prosjektet Costa Blanca. Generalforsamlingen ble avholdt i Cameron Construtora sine kontorlokaler ved Iguatemi, og om lag 15 personer deltok. Flere av disse var meglere, salgsagenter og advokater som representerte sine kunder, i tillegg til enkelte eiere som møtte frem personlig. Andre Aalen fra Brasil Invest Gruppen representerte de norske kjøpere.

Generalforsamlingen ble åpnet av teknisk sjef hos Cameron, som startet med å introdusere Cameron og Brasil Invest Gruppen. Begge selskapene ble presentert, samtidig som det ble presisert hvilke roller de to selskapene utgjør i prosjektet. Videre gikk ordet til arkitekten som presenterte prosjektet i detalj, og svarte på spørsmål fra de fremmøtte. Advokaten som er ansvarlig for den juridiske tilretteleggingen, orienterte deretter om byggeformen Condominio Fechado, og la stor vekt på å forklare de juridiske prinsippene som ligger til grunn for å sikre kjøpernes interesser gjennom byggingen: I byggeformen Condominio Fechado er kjøpernes sikkerhet hovedsakelig basert på at det er sameiet som til enhver tid eier tomten og det som står på den. Hensikten med den konstituerende generalforsamlingen er først og fremst å registrere boligsameiet Costa Blanca som en selvstendig juridisk enhet, med eget foretaksnummer og egen bankkonto. I påvente av at denne prosessen gjennomføres, er protokollen for generalforsamlingen å regne som det offisielle stiftelsesdokumentet, og denne registreres inn i skjøtet på tomten.

Etter den juridiske redegjørelsen ble det foretatt valg av representanter til Byggkommisjonen, der blant annet Andre Aalen ble innvalgt. Byggkommisjonen er sameiets representanter gjennom byggeperioden, og har jevnlige møter med entreprenør Cameron Construtora om fremdrift, detaljløsninger osv. Byggkommisjonen har også som oppgave å kontrollere og godkjenne utbetalinger fra sameiets konto til entreprenør Cameron Construtora. Første møte i byggkommisjonen er avtalt til 7. august. Det vil i nærmeste fremtid bli satt igang inngjerding og full opprigging på tomten, innlegging av byggestrøm og borring av brønn slik at byggearebeidene kan starte for fullt.

Vi er meget fornøyd med å kunne bokføre 55 solgte leiligheter av totalt 72 i forkant av generalforsamlingen , og dette utgjør over 3 / 4 av leilighetene i prosjektet. Utgravingen av parkeringsgarasjen er allerede igangsatt, og formell byggestart blir straks etter generalforsamlingen. Brasil Invest Gruppen vil om kort tid lansere et nytt prosjekt som har fått navnet Costa Verde. Dette ligger på nabotomten til Costa Blanca, og er den siste strandtomten i Porto das Dunas.