Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Konstituerende generalforsamling avholdt for Gran Sol


Publisert 04.09.2007

Mandag den 3. september ble det avholdt konstituerende generalforsamling for prosjektet Gran Sol. Generalforsamlingen ble avholdt på hotell Oasis på strandpromenaden i Fortaleza, og om lag 20 personer deltok. Flere av disse var meglere, salgsagenter og lignende som representerte sine kunder, i tillegg til enkelte eiere som møtte frem personlig. Frode Tiller fra Brasil Invest Gruppen representerte 15 norske kjøpere.

Generalforsamlingen ble åpnet av teknisk sjef hos Cameron, som startet med å introdusere Cameron og Brasil Invest Gruppen. Begge selskapene ble presentert, samtidig som det ble presisert hvilke roller de to selskapene utgjør i prosjektet.

Videre gikk ordet til arkitekten som presenterte prosjektet i detalj, og svarte på spørsmål fra de fremmøtte. Advokaten som er ansvarlig for den juridiske tilretteleggingen, orienterte deretter om byggeformen Condominio Fechado, og la stor vekt på å forklare de juridiske prinsippene som ligger til grunn for å sikre kjøpernes interesser gjennom byggingen: I byggeformen Condominio Fechado er kjøpernes sikkerhet hovedsakelig basert på at det er sameiet som til enhver tid eier tomten og det som står på den. Hensikten med den konstituerende generalforsamlingen er først og fremst å registrere boligsameiet Gran Sol som en egen juridisk enhet med eget foretaksnummer og egen bankkonto.

I påvente av at denne prosessen gjennomføres, er protokollen for generalforsamlingen å regne som det offisielle stiftelsesdokumentet, og denne registreres inn i skjøtet på tomten.

Etter den juridiske redegjørelsen ble det foretatt valg av representanter til Byggkommisjonen, der bl.a. Frode Tiller ble innvalgt. Byggkommisjonen er sameiets representanter gjennom byggeperioden, og har jevnlige møter med entreprenør Cameron Construtora om fremdrift, detaljløsninger osv. Byggkommisjonen har også som oppgave å kontrollere og godkjenne utbetalinger fra sameiets konto til entreprenør Cameron Construtora. Første møte i byggkommisjonen er avtalt til 22. oktober, og offisiell byggestart for prosjektet er satt til 15. oktober slik at etableringen av sameiet kan skje i forkant. Det vil komme ut mer informasjon i tilknytning til dette.

Til slutt ble møteprotokollen vedtatt og signert av samtlige fremmøtte.