Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Investorer får 100% avkastning på under et år


Publisert 28.07.2007

Investorene som deltok i Catu Residence har all grunn til å være fornøyde. Brasil Invest starter i disse dager tilbakebetalingen av pengene til de som har deltatt som investorer i prosjektet. Investorene har hatt pengene inne i under ett år, og får 100 % avkastning på kapitalen.

Brasil Invest Gruppen har ekspandert voldsomt de siste 2 årene. Selskapet har alene og sammen med sine partnere kjøpt og betalt 8 store strandtomter, der den største er på hele 3 millioner kvadratmeter. Enkelte av disse kjøpene er finansiert ved hjelp av investorer, selv om den største delen av kapitalen er skutt inn av eierne av selskapet.

Investorene i Catu Residence fikk for ett år siden tilbud om å delta i prosjektet. Brasil Invest tilbød en avtale som garanterte 100 % avkastning såfremt prosjektet ble realisert. Interessen var meget stor og kapitalen ble raskt fulltegnet. Da investorprogrammet senere ble kjent fikk det stor oppmerksomhet i Fortaleza. Mange viste stor interesse og ønsket selv å delta i nye prosjekter. Samtidig ble opplegget i enkelte kretser negativt omtalt, spesielt dette med at Brasil Invest tilbød en avkastning på investeringen på 100 %. 

Det er derfor med stor glede at vi i dag starter utbetalinger til våre investorer. Disse har fulgt med oss gjennom hele prosjektet, og gitt et vesentlig bidrag til gjennomføringen av Catu Residence. Vi benytter derfor anledningen til å takke og gratulere disse selskapene og personene.

Brasil Invest Gruppen har parallelt med gjennomføringen av Catu Residence igangsatt to tilsvarende investorprogrammer. Grunnprinsippet er at investoren deltar som en aksjonær i et eiendomsselskap, og har sine penger sikret ved at han er medeier i tomten. Ifm deltagelsen kan investoren søke om investerings visum og åpne bankkonto i Brasil. Personer eller selskaper som ønsker å vite mer om dette kan ta kontakt med selskapet for mer informasjon. Det vil også være mulig å få oppgitt referansepersoner fra investorgruppen til Catu Residence, slik at man kan ta kontakt med disse.

Det finnes også flere artikler i forskjellige aviser som omtaler investorprogrammet. Disse ligger tilgjengelige under mediaomtale.