Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Investorene i Dunas Mar får 30% avkastning på under et år


Publisert 06.04.2008

Investorene i Dunas Mar får 30 % avkastning på under ett år, og Brasil Invest Gruppen er allerede igang med tilbakebetaling til investorene.

Våren 2007 startet selskapet investeringsprogrammet Dunas Mar, der målsetningen var å danne et investeringsselskap for å finansiere kjøpet av en tomt i Beach Park. Tomten lå side om side med Brasil Invest Gruppen sine øvrige tomter i området, hvilket gjorde at man kunne slå tomtene sammen og bygge to større prosjekter istedenfor det ene som opprinnelig var planlagt. På den nye tomten var det allerede bygget et flott villaprosjekt, bestående av 6 villaer med et flott uteareal, bassengområde og grilldekk. Klikk her for å se internettsiden til det ferdigstilte prosjektet.

For å gjøre plass til de nye prosjektene er man nødt til å rive villaene som man allerede har betalt for. Dette gjorde at tomtekjøpet ble forholdsvis dyrt, men ikke dyrere enn at Brasil Invest Gruppen med glede utbetaler 30 % fortjeneste til investorene slik avtalt. I tidlligere investeringsprogrammer har avkastningen vært langt høyere enn i Dunas Mar, for eksempel fikk investorene i prosjektet Catu Residence 100 % avkastning på investert kapital.

På den annen side var omstendighetene rundt investeringen i Dunas Mar av en slik karakter at den virket forlokkende på mange nye investorer, først og fremst fordi investoren fikk full sikkerhet for den innbetalte kapitalen. Investorene ble organisert som aksjonærer i et eiendomsselskap som igjen eide tomten med de 6 villaene. Eiendomsselskapet hadde allerede skrevet en kontrakt med Brasil Invest Gruppen, der BIG forplikter seg til å kjøpe tomten for 30 % høyere verdi etter lanseringen av prosjektet. Risikoen blir derfor svært lav. Dersom i verste fall det ikke skulle bli noe prosjekt med Brasil Invest Gruppen vil investorene sitte igjen med et flott villakompleks på første rad i Beach Park som de kan selge, leie ut eller benytte seg av.

Brasil Invest Gruppen er nå i full gang med å foreta utbetalinger til investorene som har deltatt i prosjektet. Så godt som samtlige reinvesterer pengene sine i nye prosjekter som selskapet har under sammensetning. Det finnes også flere artikler i forskjellige aviser som omtaler investorprogrammene. Disse ligger tilgjengelige under kategorien 
mediaomtale. Dersom du ønsker å vite mer om Brasil Invest Gruppens investorprogrammer, ta kontakt!