Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Innvilger søknad om investor visum på 10 dager


Publisert 24.04.2007

Mange utlendinger søker investerings visum i Brasil, og velger selvsagt ulike personer eller selskaper til å bistå med dette.

Inntrykket vårt er at mange søkere betaler alt for mye for denne bistanden, og enkelte ganger også kjører seg fullstendig fast med sine søknadsprosesser ved at disse går over flere år uten resultat . I enkelte saker er søkere også blitt avkrevd ekstra betaling underveis for å "fremskynde" saksbehandlingen, under påskudd av at "det er slik systemet fungerer i Brasil". Slike betalinger er helt unødvendige, og løser som regel ingen ting.

Bistand ifm søknad om investorvisum i Brasil er hverken dyrt, komplisert eller tidkrevende. Selve søknadprosessen og behandlingen tar normalt under en mnd, men Brasil Invest Gruppen har lykkes med å få innvilget visumsøknader helt ned i 10 dager! Det er en enkel og billig saksprosess som ikke krever annet enn at arbeidet gjøres riktig!