Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest oppretter fond for innløsing av investorer


Publisert 31.05.2015

Brasil Invest har startet opprettelsen av et internt fond for innløsning av investorer. Fondet vil få tilført verdier på ca 3 millioner Reais som vil være øremerket til å løse inn engasjement.

En del av aktivitetene som Brasil Invest utfører skjer i samarbeid med investorer. Alle prosjekter har en planlagt start, gjennomføring og avslutning, men noen ganger skjer det ting som gjør at investoren har behov for innløsning før prosjektet er over. Sykdom, skilsmisse, død eller andre livshendelser gjør at investorer enkelte ganger har behov for å realisere verdier raskerer enn planlagt, og opprettelsen av fondet er et tiltak for at selskapet skal kunne være mer fleksible i slike situasjoner. Fondet vil også gjøre det mulig for Brasil Invest å kjøpe ut engasjement som selskapet har interesse av, for eksempel dersom selskapet trenger flere husbanktomter å bygge på og finner det hensiktsmessig å kjøpe disse tilbake fra investor. 

 

Det interne fondet vil få tilført 3 millioner R$ i verdier bestående av eiendom, pengeinnskudd og fordringer. Verdiene vil bli forvaltet av selskapet Aalen Incorporacoes LTDA.