Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Iluminato nærmer seg ferdigstillelse


Publisert 16.03.2013

Brasil Invest vil om kort tid overlevere Iluminato, et skyskraperprosjekt som betstår av to tvillingtårn på 22 etasjer med 87 leiligheter på Aldeota. Dette blir det høyeste byggverket som Brasil Invest til nå har ferdigstilt, og prosjektet har spesiell betydning da det det symboliserer en viktig, nødvendig og vellykket kursendring i selskapets historie.

I 2004 eksploderte salget av brasilboliger i Norge, og i årene som fulgte handlet nordmenn ferieboliger i Brasil som aldri før. Brasil Invest startet sin virksomhet samme år, og i årene som fulgt lanserte vi prosjektene Catu Golf & Spa (1. byggetrinn), Gran Sol, Breezes do Cumbuco og Costa Blanca som totalt utgjør over 350 leiligheter. Markedet i Norge var usedvanlig, og flere hundre leiligheter ble solgt i Norge de kommende årene. Men i 2007 snudde markedet helt, først og fremst pga den såkalte "Natalsaken" men også som et direkte resultat av finanskrisen som rammet Europa. Det norske markedet ble ikke bare dårligere, det ble nærmest borte! Salgstakten som på sitt høyeste hadde ligget på mellom 10 og 20 eiendommer pr måned gikk ned til nesten 0... Men bransjen var optimistisk! Vi får håpe at salget av ferieboliger i Norge vil snart komme tilbake... Men det gjorde det aldri, og en etter en kastet de norske leverandørene inn håndkle.

 

For Brasil Invest, et selskap med norske eiere som var spesialisert på å jobbe mot feriebolig markedet var situasjonen svært bekymringsfull. Hva skal vi gjøre nå? Det var da Georg Aalen presenterte en av de "villeste" forslagene som noen hadde hørt: "Hvorfor ikke bygge skyskrapere? Om nordmenn ikke lenger kjøper i Brasil så får vi heller bygge leiligheter for det brasilianske markedet. Det er jo et produkt alle kjøper." Det var bare en hake ved det hele... Brasil Invest hadde aldri bygget en skyskraper før! En ting er å bygge lavblokker med leiligheter på "øde strender", men her snakker vi om enorme byggverk på 22 etasjer som rager 75 meter opp i luften og  som er klemt inn mellom tettbebyggelsen og offentlige gater. Men den største utfordringen er likevel ikke høyden på byggverket, for under bakkenivå skal det etableres flere etasjer underjordiske parkeringsanlegg som skal graves ut i løs sand. Utfordringen er at fundamentene til nabobyggene som er eldre og mindre ligger langt høyere i terrenget enn "bunnen" på skyskraperen, og begynner de løse sandmassene å skli horisontalt inn i byggegropen kan det føre til store setninger på bygningene i nærområdet. Men en gang må være den første, og vi bestemte oss derfor for å jobbe videre med ideen, og inngikk et samrbeid med et velrennomert entrepenørselskap som har lang erfaring med høyblokker i Fortaleza. Kort tid senere kjøpte vi tomten der prosjektet er bygget, og skyskraper ideen ble en realitet.

 

I dag er det nesten vanskelig å huske hvordan det så ut i gaten der de to skyskraperne strekker seg mot himmelen. Men tenker vi tilbake ser vi fortsatt for oss den koselige lille gaten der en bar, en butikk og et par eneboliger har måttet vike plass for det moderne byggverket med 87 leiligheter. Illuminato representerer utvikling, ikke bare for en liten bydel i Fortaleza men også for Brasil Invest som om kort tid overleverer prosjektet til de brasilianske kjøperne. Dette betyr at vår første skyskraper er ferdigstilt! Illuminato har blitt et vakkert byggverk med to elegante tårn som strekker seg mot himmelen. Men byggverket er også resultatet av et viktig, nødvendig og riktig veivalg i Brasil Invest sin historie som vi i ettertid ser på som fundamentet for den positive utviklingen selskapet har hatt de siste fem årene.