Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Hvorfor Brasils eiendomsmarkedet fremdeles er attraktivt


Publisert 12.12.2012

Oktober 2012: Hele verdensøkonomien har bremset. Brasils BNP-vekst bremset ned i 2011 og 2012. Men fremdeles er Brasil et veldig godt sted å investere i fast eiendom. CEO Dr. David Lynn i Lynn Capital Management (LCM) forklarer hvorfor i et intervju med Nuwire Investor. Vi gjengir her et utdrag.

 Til syvende og sist kommer eiendomsmarkedet ned til den økonomiske styrken til et land. Til tross for den globale økonomiske nedgangen  er Brasils økonomi bred og balansert og ikke altfor avhengig av eksport.

 

1. Grunnleggende økonomi er fortsatt veldig sterk.

a.  Finanspolitikken har vært svært streng  og ansvarlige og det politiske miljøet har vært svært stabil. Brasil har store utenlandske reserver som vil dempe den globale volatilitet.

 

b. Brasil har ikke et  kreditt problem eller et gjelds problem. Kredittmarkedet er ikke oppblåst. Det  er ikke et gjelds overheng  verken på statlig eller husholdningsnivå.

 

c. Den industrielle motoren Brasil er også fortsatt veldig sterk og med veldig god økonomisk  ledelse.

 

2.  Samtidig har befolkningen i Brasil blitt rikere og inntekts ulikhet er avtagende. Gini-koeffisienten pleide å være 53 eller 54 og er nå på 40 noe som betyr middelklassen vokser og kjøpekraften øker for millioner av mennesker.

 

3.Demografi er fortsatt veldig sterk.

Demografi er også gunstig fordi  Brasils befolkning er fortsatt  ungdommelig. Median alder er 28,6 og vil fortsatt være ganske ung i 2020. Dette er mye yngre enn befolkningen i Japan og Nord-Amerika eller andre fremvoksende markeder som Kina eller Russland og mye av dette er yngre  befolkning i urbane områder. Denne generasjonen  kommer til å  forme det fremtidige  konsument markedet. De kommer til å  kreve boliger i alle former. De  skal kjøpe i  varehandelen, reise mer og hoteller vil se høyere etterspørsel. Denne generasjonen  vil bli en stor driver for økonomisk vekst.