Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Fundamentering av Catu Residence er igang


Publisert 02.05.2007

Byggearbeidene på Catu Residence inntar nå en ny fase. Onsdag 02.05.07 startet fundamenteringen av de første blokkene i prosjektet.

Fundamenteringen skjer ved at en 32 tonns Caterpilar annleggsmaskin borrer store hull ned i bakken. Disse er nøye utmålt av prosjektets ingeniører, og hullenes dimensjon og dypde varierer. Poenget er at man borrer seg ned til et nivå der man treffer fjell eller annen solid grunn.

Deretter fylles hullet med armeringsjern og betong. Man støper i prinsippet en armert betongsøyle, og bruker bakken rundt som forskaling. Prosessen er forholdsvis kostbar og i seg selv adskillig mer imponerende en sluttresultatet: En 30 cm bred stump av en betongsøyle som stikker opp av bakken!