Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Full seier i retten mot myndighetene


Publisert 18.10.2013

Brasil Invest gikk seirende ut av en 7 år lang rettsak mot den sivile påtalemyndigheten i Brasil. Saken dreier seg om lovligheten av gigantprosjektet Catu Golf & Spa Resort, og har allerede vært oppe i to instanser der selskapet begge ganger har vunnet før endelig dom ble gitt i Recife denne uken.

Saken startet i 2007 etter at selskapet hadde mottatt både byggetillatelse og igangsettingstillatelse for gigantprosjektet Catu Golf & Spa Resort med 740 leiligheter. Den sivilie påtalemyndigheten (Ministerio Publico) fremsatte påstand om at prosjektet var lovstridig og begjærte stans av byggearbeidene. Organet mente at vernesonen til Catu lagunen på 30 meter ikke var opprettholdt, noe som raskt ble motbevist ved flyfoto og topografisk oppmåling. En lokal dommer i Aquiraz kommune underkjente derfor påtalemyndighetens begjæring og opphevet byggestansen kun tre dager etter den var forkynnet.

 

Dette var et mottrekk som det statlige organet neppe hadde ventet, og de kom derfor tilbake med en ny påstand om at prosjektet var ulovlig og loven anvendt feil siden organet anså Catu Lagunen som en elv og ikke en lagune! Og her er ikke vernesonen 30 meter men 200 meter siden elver er i stor bevegelse, graver ut sandmasser og finner nye løp. Men alle som har vært på Catu vet at vi her snakker om en lagune med stillestående vann som kun beveger seg vertikalt ifm årets regntid og tørkeperioder. Videre mente organet at vi hadde drenert en bekk på eiendommen, til tross for at denne bekken ikke har kunnet påvises verken visuelt via historiske flyfoto eller via offentlige registre som kartverk, vannverk eller lignende. Men organet stod på sitt og mente både at bekken hadde vært der og at lagunen var en elv, og så begynte krangelen.

 

Selv om dette kan virke helt absurd så utgjorde det likefullt et problem for prosjektet. For når slike påstander blir fremmet så er det ikke bare enkelt å komme seg fri fra de. Og motstanderen man hadde med å gjøre var ingen kranglete nabo eller interessegruppe som man kunne forhandle med, det var selveste påtalemyndigheten i Brasil. Dette offentlige organet har ubegrenset med ressurser og kan gå runde etter runde uten å ta hensyn til kostnader eller tid. Så det er som om man får beskjed om at det står noen utenfor som er sur på en, og så åpner man døren og møter Mike Tyson sitt olme blikk... 

 

Og det ble en seig kamp! I syv år har saken versert i tre forskjellige rettsinstanser, der vi har vunnet hver runde. Og tiden har vært på vår side, for mens saken har pågått har Aquriaz kommune og statlig miljømyndighet SEMACE hvert år fornyet prosjektets byggetillatelse og igangsettingstillatelse. Prosjektet har til og med mottatt ferdigattest og operasjonslisens i denne perioden, så da blir det jo litt rart å fortsette diskusjonen om hvorvidet prosjektet er lovlig og dette ble også som poengtert av dommeren i andre instans som uttrykte klart at når myndighetene utsteder en byggetillatelse og en igangsettingstillatelse må både utbygger, omverdenen og ikke minst myndighetene kunne forholde seg til at slik dokumentasjon er gyldig! Saken kokte etterhvert ned til at myndighetene ønsket å inngå et forlik der vi kun skulle fjerne en brygge og en parasoll, men bryggen er oppført iht kommunal lov og parasollen er ingen fast konstruksjon som er meldepliktig.

 

Torsdag den 17. oktober ble saken endelig avgjort i domstolen i Recife, og konklusjonen var enstemmig at Catu Golf & Spa Resort sin byggetillatelse og igangsettingstillatelse er gitt iht gjeldende lovgivning og videre at prosjektet er bygget og ferdigstilt i samsvar med dette. Det er en stor seier for både oss som utbygger og ikke minst leilighetseierne som nå kan legge dette bak seg. 7 år tok det altså å få dette på plass, og saken har kostet mye penger og krevd mye engasjement. Saken har samtidig gitt oss verdifull erfaring ved at man har knyttet kontakter med både motstandere og medspillere langt inn i maktens korridorer, der samfunnets lover og regler kjemper en kontinuerlig kamp mot politikk og enkeltpersoners personlige interesser.  At saken får et slikt utfall viser også at selskapet vårt har evne til å stå i mot tung motstand og jobbe seg frem til en løsning, og det er en viktig egenskap i et uforutsigbart land som Brasil.