Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Finansieringen av Viva o Sonho er innvilget


Publisert 28.04.2013

Brasil Invest har solgt og ferdigstilt over 60 husbankhus i Viva o Sonho. I midten av april innvilget statsbanken Caixa Economica finansieringen til de brasilianske kjøperne, og dermed kan signering av finansieringskontrakter starte.

Denne finanseringsprosessen skjer iht en ny bankreform som kalles "Automatisert finansierings agent" som innebærer at det ikke lengre er den lokale bankfillialen men Brasil Invest selv som utfører arbeidet med å hente inn kjøpernes dokumenter, godkjenne finanansieringen og utstede kontrakten. Dette har medført noen innkjøringsproblemer i forhold til å få ut autorisasjoner, brukertilganger og koder til bankens systemer, stempel til å påføre kontrakter osv, men nå som dette er på plass er det bare å la prosessene flyte. Man vil dermed være uavhengig av bankens åpningstider og kapasitet både i selve arbeidet og ikke minst mht selve signeringen med kjøperen. Det siste fikk vi et godt eksempel på i dag ifm at de første åtte kjøperne møtte opp i visningshuset i Viva o Sonho på en lørdag for å signere de første åtte finansieringskontraktene som Brasil Invest har utstedt.

 

Felles for kjøperne i Viva o Sonho er at de kjøper sitt første hus som er finansiert gjennom husbankprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv". Det er derfor et stort øyeblikk når disse stolt kan signere over navnet sitt på bankens finansieringskontrakt, vel vitende om at huskjøpet som til nå har vært en drøm snart vil bli virkelighet. Om litt vil disse kjøperne flytte inn i husene og gjøre hele kvartalet levende. Myndighetene har spandert ny skole, idrettshall, barnehage og helsestasjon et kvartal unna prosjektet, så her vil det uten tvil bli fint å bo. 

 

Til tross for at over 60 hus er solgt stopper ikke pågangen av folk som ønsker å kjøpe hus i Viva o Sonho, og Brasil Invest har nå ventelister med kjøpere som ønsker boliger. Vi planlegger derfor oppstart av nye byggetrinn i nærmeste fremtid.