Få vårt nyhetsbrev

Facebook

CTC Natal ferdigstilt og overlevert


Publisert 27.09.2013

Det hypermoderne forretningsbygget er nå ferdigstilt, og dette ble markert med en stilfull og høytidelig overleveringsfest. CTC Natal er det første av tre prosjekter triologien CTC, med søsterprosjekter i byene Fortaleza og Sobral.

Torsdag den 26. september var den offisielle overleveringsdagen for prosjektet, og dette ble markert som seg hør og bør med en stilfull og høytidelig overleveringsfest. Festen ble avholdt i prosjektets fellesarealer der det ble montert scene, restaurant og bar for anledningen. Pen dekorasjon og smakfull lyssetting skapte en fin atmosfære ved foten av prosjektet der gjestene oppholdt seg, med fritt utsyn mot to mektige tårnene som ruvet mot nattehimmelen.

 

Omlag 500 gjester fra bransjen var tilstede på overleveringen, og første del av arrangementet var uten noe program slik at pressen kunne gjøre intervjuer med nøkkelpersonene i prosjektet mens gjestene spiste, drakk og koste seg. Deretter gikk arrangementet over i en mer høytidelig del der arkitekten etter gammel tradisjon holdt innvielsestalen og fortalte i detalj om utviklingen av det byggverket som pga sin spesielle arkitektur har fått mye oppmerksomhet. Bygningsmassen representerer et skip som har forlist og revnet på midten. De to tårnene representerer således hver sin halvdel av den forliste båten som har sklidd fra hverandre. En av halvdelene har brukket, derfor har de to tårnene ulik høyde. Samtidig er det en del av skipet som fortsatt holder stand mot havets krefter, og her henger de to halvdelene fortsatt sammen. Dette symboliseres av de fem etasjene der de to separate tårnene flyter inn i hverandre.  Etter at talene var over startet bandet å spille, og festen fortsatte utover kvelden og natten.

 

CTC Natal er det første av prosjektene i triologien CTC, som også består av CTC Fortaleza og CTC Sobral. Samtlige er forretningsbygg som er spesielle med tanke på beliggenhet, utførelse og design. Det at det første prosjektet nå er både utsolgt og overlevert er et viktig signal i forhold til salg og gjennomføringen av de to andre prosjektene som ligger litt bakenfor i løypen.  CTC Natal skal administreres av en av Brasil Invest sine ingeniører, noe vi mener vil være et viktig bidrag til å optimalisere utleien i bygget. Videre vil Brasil Invest adminsistrere den eiendomsmassen vi selv sitter igjen med samt porteføljen til våre investorer.