Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Catu Residence - en suksess før lansering


Publisert 16.04.2007

Torsdag den 19. April lanseres Catu Residence for det lokale, nasjonale og internasjonale markedet. Lanseringen vil foregå i høytidelige former i våre salgslokaler ved Ideal Club i Fortaleza. Det forventes mellom 500 og 1000 gjester bestående av kunder, eiendomsmeglere, konstruktører, politikere, pressefolk med mer.

Catu Residence er en suksess allerede før lanseringen: Det er svært oppsiktsvekkende at et prosjekt lanseres med 90 gjennomførte salg! Over 1 / 3 av første byggetrinn er solgt! Det er også svært uvanlig at byggearbeidene er igangsatt når prosjekter lanseres, vanligvis skjer dette først 6 til 12 måneder senere. På Catu Residence har arbeidene vært igang i over 6 mnd!

Catu Residence selges til markedspris, og denne har hatt en god utvikling i de siste 9 mnd. Omlag 10 av Brasil Invest Gruppen sine kunder som kjøpte leiligheter i førlanseringen har videresolgt disse, og samtlige har kunne bokføre gevinster som er representative for utviklingen i markedet over den gjeldende tidsperioden. Det er også svært hyggelig å kunne konstatere at våre landsmenn i mange tilfeller handler billigere enn brasilianerne, da nordmenn er kjøpesterke og velger raskere betalingsmodeller der man oppnår lavere pris. 

Brasil Invest Gruppen benytter til slutt anledningen til å takke våre kunder som kjøpte leilighet i Catu Residence i førlanseringsfasen, først og fremst fordi de stolte på at vi kom til å levere et bra produkt. Og nå er vi kommet i mål: Reklamemateriellet er klart, salgslokalet ferdig bygget, visningsleiligheten er møblert, internettsiden ligger på nettet, kanalen er utgravd, tomten er planert, og hele Catu Residence teamet er klart for lanseringen! Vi gleder oss!