Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Byggingen av Gran Sol er i gang


Publisert 22.10.2007

Byggingen av Gran Sol er nå i gang.

Første del av arbeidet består av å rydde tomten for gress og annen vegetasjon. Denne skrapes vekk og fraktes bort. Etterpå gjenstår kun rene sandmasser som grovplaneres. Deretter utføres topografisk utmåling av tomten og en fullstendig avretting basert på de topografiske dataene. Når dette er klart starter utgraving av underjordisk parkering. Samtidig gjennomfører entreprenøren opprigging på tomten ved at det bygges vaktbod, administrasjonslokaler, personalrom ol.