Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Byggearbeidene på Merit starter


Publisert 03.12.2014

Arbeidene på Merit er nå igang for fullt, og det første som skal skje er at byggegropen sikres før utgraving. Dette skjer ved at man lager en forstøtningsmur bestående av et belte av betongpeler som hindrer massene i å forskyve seg.

Forstøtningsveggen bygges ved at man borrer dype hull ned i bakken i samme dybde som man skal grave. Hullets vegger vil fungere som en forskaling når man senere stikker ned armeringsjern og fyller opp med betong, slik at resultatet blir en armert betongsøyle. Dette gjentas slik at søylene danner en vegg som vil sikre massene mot å falle inn i byggegropen når man starter utgraving av tomten.