Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Byggearbeidene på Costa Blanca i full gang


Publisert 19.09.2009

Byggearbeidene på Costa Blanca er nå igangsatt, og entreprenør har startet opprigging på byggeplassen.

Arbeidene består i første omgang av å gjerde inn tomten, bygge administrasjonslokaler og salgstand, samt klargjøre for prosjektet. Det er foretatt topografiberegninger for å kunne beregne hvor mye fyllmasse som må kjøres inn for å oppnå riktig nivå på tomten, og man har kjørt inn nødvendige materialer for å kunne starte murarbeidene.

Prosjektets vannforsyning er allerede sikret ved at man har boret brønn på tomten, og installert vannpumpe for å pumpe opp vann til å benytte under hele byggeprosessen. Gjennom byggeperioden vil det jevnlig bli lagt ut nye fremdriftsbilder på våre nettsider.