Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Byggearbeidene på Breezes do Cumbuco starter


Publisert 11.06.2008

Byggearbeidene på Breezes do Cumbuco er nå igangsatt, og entreprenør har startet opprigging på byggeplassen. Arbeidene består i første omgang av å gjerde inn tomten, bygge administrasjonslokaler og klargjøre for prosjektet.

Det er foretatt topografiberegninger for å kunne beregne hvor mye fyllmasse som må kjøres inn for å oppnå riktig nivå på tomten, og man har kjørt inn nødvendige materialer for å kunne starte murarbeidene. Prosjektets vannforsyning er allerede sikret ved at man har boret brønn på tomten, og installert vannpumpe for å pumpe opp vann til å benytte under hele byggeprosessen. Gjennom byggeperioden vil det jevnlig bli lagt ut nye fremdriftsbilder på våre nettsider.