Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Broen mellom Praia Futuro og Beach Park forventes ferdigstilt 2010


Publisert 22.04.2009

Broen over elven Rio Coco, som binder sammen området Praia Futuro og Beach Park, blir nå ferdigstilt. Dette vil medføre en vesentlig forbedring av veiforbindelsen til dette området, og bidra til å gjøre det enda mer attraktivt.

Arbeidene på broen startet i 2002, men ble stanset flere ganger på grunn av enkelte uregelmessigheter. I 2004 ble arbeidene stanset av Ministerio Publico, og siden det har arbeidene stått i påvente av endelig beslutning fra myndighetene. Arbeidene på broen er kommet langt, 75 % av byggverket er ferdigstilt. Brofundamenter og pillarer er på plass og brodekket er langt på vei ferdig. Det som ikke er på plass er allerede prefabrikert og ligger klart på byggeplassen. Myndighetene har nå bekreftet at ferdigstillelsen av broen vil starte i Juli 2009, og avsluttes i november samme år. 

Brasil Invest Gruppen har hele tiden fremhevet viktigheten av ferdigstillelsen av broen over elven Rio Coco, og brukt dette som et sakelig sargument for å velge å investere i nettopp disse områdene. Konkurrenter som arbeider på andre siden av byen har på sin side hardnakket påstått at denne broen aldri vil bli ferdigstilt. Vi er derfor svært fornøyd med at dette nå er avklart, og ser frem til at byggearbeidene gjenopptas og ikke minst selve ferdigstillelsen. I dag er alle som reiser nødt til å ta omveien om Aldeota, Iguatemi og Wahington Soares for å krysse elven Rio Coco. Denne veiforbindelsen er meget god, men unødvendig lang i forhold til det nye alternativet. Når broen er ferdigstilt vil kjøreturen kortes ned, i tillegg til at den vil foregå i mer spektakulære omgivelser. Viktigest av alt er at området Beach Park vil komme mye nærmere Praia Futuro. Dette strandområde er meget godt utviklet med hensyn til strandliv og uteliv, men samtidig lite egnet for beboelse. Med dagens situasjon blir det upraktisk og langt å reise fra Beach Park til Praia Futuro, men med broen i drift vil dette området bli fullt tilgjengelig.

Brasil Invest har startet et investeringsprogram som heter Brasil Invest Dunas. Selskapet planlegger å bygge et vertikalt boligsameie i det eksklusive området Dunas som består av fire skyskrapere med 330 leiligheter og gedigne fellesarealer. Vi anser at en avkastning på minimum 35 % er realistisk for investorer som deltar i første fase av prosjektet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Les nyhet fra avisen Diario.