Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasiliansk eiendomselskap kjøper resterende 650 leiligheter i Catu Residence


Publisert 28.06.2007

Det brasilianske selskapet MB Engenharia kjøper de resterende 650 leilighetene i Catu Residence. Handelen er nå gjennomført og alle dokumenter er signert og registrert. Samtidig er salget offentliggjort i pressen i Fortaleza, hvilket betyr at den to måneder lange salgsprosessen endelig er over.

I forkant av lanseringen av Catu Residence den 19. april i år ble en av våre medarbeidere kontaktet av MB Engenharia, et stort eiendomselskap fra byen Goiana i Brasil. Selskapet ønsket å kjøpe de resterende 650 leilighetene i Catu Residence. Etter to ukers forhandlinger ble partene enige om basisvilkårene for handelen, og det ble skrevet en intensjonsavtale mellom selskapene den 1. mai. 

I tiden etterpå er det blitt jobbet intensivt med klarlegging av alle juridiske aspekter ifm overdragelsen. Det var et svært tidkrevende og omstendelig arbeid, og 6 uker senere lykkes partene i å komme til full enighet. Den 19. juni, 2 måneder etter lanseringen, ble dokumentene ifm handelen signert og deretter registrert hos Junta Comercial. Registreringen innebærer at handelen er gjennomført, og Brasil Invest Gruppen kan dermed gratulere alle sine kunder og investorer med handelen. 

Hva innebærer salget for Brasil Invest Gruppen? Utviklingen og salget av Catu Residence gjør at Brasil Invest Gruppen markerer seg som en av de ledende skandinaviske aktørene innen eiendom i Fortaleza. Prosjektet er et meget synlig bevis på at vårt selskap har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere utvikling, finansiering og salg av større prosjekter. Catu Residence har dimensjoner og karaktristikker som gjør at det ikke er sammenlignbart med de vanlige feriekompleksene som bygges i området. Salget av de 650 leilighetene til det brasilianske selskapet viser at vår filosofi om "Brasiliansk Markedspris" ikke er kun et tomt slagord: Det brasilianske selskapet baserer seg nå på å selge leilighetene i det nasjonale og internasjonale markedet til en pris langt dyrere enn det våre norske kunder har betalt. Salget er dessuten i seg selv en anerkjennelse av vårt arbeid, og ikke minst et bevis på at alle formaliteter rundt prosjektet er i orden. Det brasilianske selskapet finansierer i stor grad sine operasjoner ved å gjøre emisjoner i kapitalmarkedet. De hevder at de bruker 500.000 dollar på advokat og konsulent-tjenester for å kvalitetsikre kjøpet og emisjonen ifm Catu Residence. Man må derfor anta at et selskap av denne størrelsen og med disse ressursene raskt ville avdekket om Catu Residence hadde mangler mht skjøteforhold, tillatelser eller annen nødvendig dokumentasjon. Så når dette selskapet etter omfattende analyser kjøper 650 leiligheter, må man anta at det også er trygt for deg å kjøpe en leilighet i Catu Residence.

Hva innebærer salget for våre kunder? For de norske kundene som har kjøpt i Catu Residence er salget utelukkende positivt. Det brasilianske selskapet som kjøper Catu Residence er en gigant i eiendomsmarkedet i Brasil. Selskapet har bygget og levert ca en million kvadratmeter, har under bygging ytterligere en million kvadratmeter, samt to millioner kvadratmeter under planlegging / prosjektering. Til sammenligning er Catu Residence, som er det største prosjektet under bygging i Ceara, "bare" 90.000 kvm! Selskapet tar nå over ansvaret for gjennomføring og finansiering av prosjektet. 

Selskapet kjøper de resterende 650 leilighetene for å selge de i det brasilianske og internasjonale markedet, og baserer seg på en helt annen pris enn det Brasil Invest Gruppens kunder hittil har betalt. Med et solid navn i markedet, gunstige finansieringsordninger for brasilianske kjøpere, bankgarantier og annet, vil selskapet kunne oppnå en høyere pris både nasjonalt og internasjonalt. 

Brasil Invest Gruppen følger med videre. Salget innebærer at vårt selskap nå vil konsentrere seg utelukkende om salg i Norge og Europa, herunder oppfølging av våre tidligere kunder.