Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest tar i bruk ny byggeteknologi for husbankboligene


Publisert 29.05.2011

Den nye teknologien innebærer at veggene produseres i moduler og heises på plass med kran. Monteringen av det første huset skjedde på under 12 timer!

Under produksjonen og monteringen av det første huset har vi identifisert noen tekniske problemstillinger som vil bli justert i produksjonen av de neste husene. Det er for å kunne gjøre slike justeringer at vi benytter treformer, da fordelene med disse er at de er lette bygge om og justere uten for store kostnader. Ulempen er at de ikke er fullstendig stive under produksjonen og kan bøye seg litt under støpeprosessen, men heldigvis ikke mer enn huggjern og sparkel kan rette opp. Så snart vi har gjort alle justeringer vil formene bli sveiset av stål, og dermed vil støpingen bli 100% presis.

Denne nye byggemåten har så langt vist seg å være meget effektiv. Støpingen skjer under tak, og er dermed ikke væravhengig. Veggene produseres med med skjult installasjon som vannrør, eletriske rør og kontaktpunkter ferdig innmontert i veggene, og med ferdige utsparringer til vinduer og dører. Veggene blir også forholdsvis glatte, slik at de nærmest er ferdige til maling.

Vi forventer at den nye teknologien vil kunne bidra til å redusere byggetiden betraktelig, og forhåpentligvis gjøre oss i stand til å føre opp en enda større andel av de to millioner husene det er bevilget offentlige midler til  å bygge innen 2014.