Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest satser sterkere på utleie


Publisert 19.10.2009

Antallet eiendommer på norske hender øker og øker, og Brasil Invest kommer nå til å gå nye veier for å kunne optimalisere utleie for våre kunder. Selskapet kommer nå til å inngå tettere samarbeid med reiselivsbransjen for å øke sin markedsandel i turistmarkedet.

Brasil Invest er først og fremst et eiendoms og investeringsselskap, og har tidligere ikke hatt noe stor interesse av å jobbe med reiseliv. Det er alikevel ikke til å komme unna at de fleste norske eiendomsinvesteringer i Ceara er direktet knyttet opp mot turisme og reiseliv, og vi ser derfor et sterkt behov for å komme inn på dette markedet. Det er forholdsvis mange ferieboliger på norske hender sett i forhold til antall reisende fra Norge, og målsetningen er derfor først og fremst å åpne nye markeder utenom skandinavia for å øke utleiebelegget på disse boligene. Videre kommer vi til å fortsette å jobbe mot det skandinaviske markedet ved å tilby utleie av ferieboliger til konkurransedyktige priser, og med mulighet for å kjøpe reiser via samarbeid med andre skandinaviske operatører. Vi åpner derfor et nytt utleie og serviceselskap som foruten å drive reiselivsvirksomhet kommer til å ha følgende målsetninger:

  • Selskapet skal være uavhengig av Brasil Invest sin eiendomsvirksomhet, og søker samarbeid med både privatpersoner, selskaper, boligeiere, sameier og konkurrerende leverandører innen eiendomsbransjen i Ceara.
  • Selskapet skal arbeide for å markedsføre Ceara som en turistatraksjon både nasjonalt og internasjonalt, og forøvrig arbeide for å fremme norske boigeieres interesser i Brasil.

Brasil Invest er allerede godt i gang med utviklingen av utleievirksomheten, og har allerede engasjert flere nye medarbeidere som skal arbeide med å bygge opp det nye selskapet. Vi vil komme til å trenge mere plass, og vi har allerede startet letingen etter nye kontorlokaler. Videre kommer vi til å utvide funksjonene på våre flerspråkelige nettsider, blant annet ved å innføre moderne bookingsystemer der kunder enkelt kan gjøre sine bestillinger, og vi trenger flere partnere og medarbeidere! Vi vil i fremtiden ha større behov for utleieobjekter, og ønsker derfor kontakt med alt fra individuelle boligeiere til representanter for hele sameier for å diskutere muligheter for samarbeid.