Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest planlegger lansering av nytt prosjekt på Washington Soares


Publisert 20.09.2010

Prosjektet har fått navnet "Edificio Stavanger" og består av 92 leiligheter. Prosjektet tilhørte opprinnelig et annet entreprenørselskap, men ble overtatt av Brasil Invest kort tid tilbake.

Brasil Invest har overtatt det halvferdige byggeprosjektet, og vil nå ferdigstille byggingen av leilighetene. Byggingen er allerede kommet langt, siden fundamenter, betongstruktur, heissjakter, vanntårn og forblendingsarbeider er utført. Prosjektet var opprinnelig prosjektert med 44 leiligheter iht den gamle bygningsloven, men ved å gjøre enkelte forandringer og utvidelser av bygningen ser det ut til at man kan oppnå hele 92 leiligheter.

"Prima Casa" er et produkt som retter seg mot den brasilianske middelklassen, en likvid kjøpegruppe i sterk vekst. 

Brasil Invest vil om kort tid starte innredningsarbeidene for å ferdigstille leilighetene, og regner med at det vil ta ca et år å ferdigstille bygget.