Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest mottar ISO sertifikasjon av Det Norske Veritas


Publisert 11.08.2011

Sertifiseringen forsikrer kundene om at selskapet opprettholder den internasjonale ISO 9001 standarden for kvalitetsstyring, og er således bedre rustet for å kunne innfri sine forpliktelser i forretningsdriften.

Et ISO 9001-sertifikat viser at selskapets kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell. Det er ikke en produktstandard, men en standard som kan brukes i all næringsvirksomhet. Den ble utviklet av ISO (Den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring. 

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet. 

De viktigste elementene i standarden er: 
 

  • Kvalitetsstyringssystem

  • Ledelsens ansvar

  • Ressursstyring

  • Produktsalg

  • Måling, analyse og forbedring


Det Norske Veritas brukte to dager på sertifiseringen, og konkluderte med at selskapet kan sertifiseres iht ISO 9001.