Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest løser inn investorene i Moradas do Sul

Animasjon av byggefeltet Moradas do Sul


Publisert 11.11.2016

Det nærmer seg oppstart av husbygging i byggefeltet Moradas do Sul. Noen av investorene som har vært med å løfte tomtekjøpet og utviklet feltet har ikke mulighet til å være med å finansiere byggingen og disse får nå tilbud om innløsning fra Brasil Invest.

Utviklingen av større byggefelter starter ofte med at vi sammen med en investorgruppe kjøper et landområde. Dette reguleres og man legger opp infrastruktur som vei, vann, strøm, idrettsbaner og skoler i samarbeid med kommunen, og dette gjør at området forvandles til noe bedre og stiger i verdi. Når feltet er ferdig regulert starter husbyggingen, det er ofte de samme investorene som har vært med i utviklingsprosessen. Samtidig kommmer det inn nye investorer som vi kaller husbyggere, dette er investorer som bygger hus på ferdige tomter for videresalg til brasiliansk sluttbruker. Noen investorer velger å følge prosjektet frem til det er ferdig utviklet for så å hoppe av her, dvs at de ikke er med videre og finansierer hus.

 

I Moradas do Sul vil Brasil Invest tilby innløsning av investorene som ikke ønsker å være med på husbygging. Innløsningsverdien ligger 50 % høyere enn det som var grunninvesteringen (40 BRL / kvm) for investorer som kom inn i prosjektet ved oppstart. Vi takker alle som har vært med å dra prosjektet gjennom utviklingsfasen og ser frem til å starte husbygging i stor skala.