Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest lanserer etappe 2 i Viva o Sonho

Error loading MacroEngine script (file: getMainImage.cshtml)


Publisert 19.08.2013

Brasil Invest starter om kort tid opp et nytt byggetrinn i Viva o Sonho. Husene bygges etter en ny investormodell som gir lavere innskudd og høyere avkastning. Aldri før har det vært mer lønnsomt å bygge husbankhus enn nå!

Etter å ha bygget og solgt over 100 husbankboliger siden oppstarten i 2011 har vi besluttet å foreta noen små men effektive justeringer som vil tre i kraft nå som de neste byggetrinnene startes opp. Som følge av disse endringene vil de nye husene som bygges i fremtiden omtales som "Etappe 2". I denne etappen er husene for eksempel "trukket fra hverandre" slik at de blir å regne som eneboliger istedenfor tomannsboliger. Videre er badet lagt i mellom soverommene med en ekstra dør direkte fra hovedsoverommet. Disse forbedringene gjør at boligene blir mer attraktive for de lokale kjøperne. Men minst like viktig er det at vår nye arbeidsmetode vil gi våre investorer lavere innskudd og høyere avkastning enn i den gamle modellen. Aldri før har det vært mer lønnsomt å bygge husbankhus enn nå!

 

Brasil Invest jobber kontinuerlig med å forbedre sine arbeidsmetoder for å kunne gi størst mulig avkastning til våre investorer, og etter å ha bygget over 100 hus har vi funnet en arbeidsmetode som vil gi husbyggeren lavere innskudd og høyere avkastning enn den gamle modellen. Dette skjer ved at Brasil Invest forskutterer deler av kostnadene for å produsere, legalisere og klargjøre huset underveis i byggeprosessen. Dermed blir kapitalen som investoren må skyte inn redusert samtidig som den budsjetterte fortjenesten øker: 

 

  • Kostnaden for å kjøpe tomt og finansiere bygging er i etappe 2 redusert til 52.825 R$, og dette utgjør med dagens lave valutakurs (2,55) kun 134.700 kroner.

  • Den budsjetterte fortjenesten for investoren øker til 25 % etter skatt.

 

Nye arbeidsmetoder gjør at både salgsprosessen, byggeprosessen og finansieringsprosessen er mer effektiv og forutsigbar, og vi stipulerer derfor en gjennomføringstid på mellom 10 og 12 måneder fra oppstart frem til huset overleveres til kjøper og husbanken utbetaler oppgjør. Vi starter i disse dager opp en ny byggerunde i Viva o Sonho og har fortsatt ledige plasser til flere husbyggere. 

 

Om du ønsker å lese en utvidet versjon av denne nyheten klikk her.