Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest kjøper tomt på 3 millioner kvadratmeter i Aracati


Publisert 08.06.2007

Brasil Invest Gruppen har etter en lengre forhandlingsprosess kjøpt en tomt på 3 millioner kvadratmeter eller 3.000 mål. Tomten ligger i Aracatchi kommune, like ved Canoa Qebrada, og er allerede betalt og overskjøtet. Vi utfører nå topogradiske utmålinger og andre beregninger for å kunne sette igang videre planlegging.

Denne investeringen er gjort med et svært langsiktig tidsperspektiv, og eiendommen er av en slik størrelse at man også kan tenke i andre baner en tradisjonelle ferieboliger. Vi utreder derfor flere alternative konsepter på eiendommen: Et av disse er å leie ut hele eller deler av eiendommen til et internasjonalt energiselskap, og inngå et samarbeid om bygging av en liten vindmøllepark. Vind er i Ceara i ferd med å bli en natur-resurs på samme måte som olje, vannkraft ol. Den som har tilgang til vind, kan utnytte denne naturresursen eller "leie den bort" til operatørselskaper. Nøkkelen for å kunne gjøre dette er at man på forhånd sikrer seg en langsiktig leveringskontrakt med Brasilianske Myndigheter, noe som i utgangspunktet ikke er lett, men heller ikke umulig. Wobben Windpower i Aquiraz er eksempel på et utenlansk selskap som har lykkes med dette, og deres vindmøller gir et godt bidrag til strømforsyningen i kommunen. 

Forøvrig finnes en rekke andre alternative måter å utnytte eiendommen, og ferieboliger er selvsagt også et alternativ.