Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest kjøper seg inn i Brasil Eiendom LTDA


Publisert 13.12.2008

Brasil Invest Gruppen og Brasil Eiendom AS har i flere år hatt et tett og godt samarbeid, og nylig ble selskapene enige om å forsterke dette ytterligere. I forbindelse med en emisjon i Brasil Eiendom Incorporacoes LTDA har Brasil Invest Gruppen kjøpt halvparten av aksjene i selskapet.

Det brasilianske selskapet Brasil Eiendom LTDA vil bli langt sterkere økonomisk og få tilgang til struktur og kompetanse som er vesentlig for videre utvikling, da selskapet blir en del av Brasil Invest Gruppen. For Brasil Invest Gruppen representerer eierskapet i Brasil Eiendom LTDA en viktig ekspansjon, der hovedgevinsten ligger i at selskapet får større markedsandel og flere eiendommer i egen utleieporterfølje. 

Brasil Eiendom LTDA vil utøve sin virksomhet i Fortaleza, og hovedformål vil være ervervelse og utleie av eiendom.