Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest førlanserer prosjektet "Viva o Sonho" i Horizonte


Publisert 04.02.2011

Første byggetrinn består av 94 eneboligtomter som skal bebygges med husbankboliger. Prosjektet er en etterfølger av salgssuksessen "Viva a Vida", der 180 tomter ble revet bort på 6 mnd.

De 94 tomtene i "Viva o Sonho" ligger i idylliske omgivelser i en av de mest attraktive delene av Horizonte. Det er vei og offentlig vann helt frem til prosjektet, og i nærområdet finner man torg, lekeplass, idrettsbane, legevakt, sykehus og et offentlig skoleprosjekt i samarbeid med UNICEF.  Tomtene er fra 126 kvm og oppover, og prisene starter på 10.000 R$ under førlanseringen. Om kort tid vil vi også  presentere egnede husmodeller som kan finansieres gjennom det statlige boligprogrammet "Minha Casa, Minha Vida", der målsetningen er å stimulere til bygging av flere millioner boliger før fotball VM i 2014. Etter at regjeringen Lula lanserte denne offentlige tiltaksplanen har etterspørselen etter husbankboliger gått rett til himmels. Statlige subsidier og langsiktig finansiering med lav rente gjør at flere og flere brasilianere kan komme inn på boligmarkedet, og folk står nærmest i kø for å sikre seg en bolig gjennom det statlige programmet.

Det er stor etterspørsel etter husbankboliger i Horizonte pga den enorme industrivirksomheten som er etablert i dette distriktet, og i nærområdet til prosjektet ligger flere store produksjonsbedrifter som sysselsetter titusener av mennesker. Et eksempel på en slik bedrift kan være "Vulcabras", en av de største skoprodusentene i Brasil. Bedriften produserer kjente merkevarer som Reebok, Dijean og Opanka, og bare på denne ene fabrikken jobber det flere tusen mennesker i produksjonen som går døgnet rundt 365 dager i året. Boligmangel i området har gjort at bedriften har måtte lage sin egen bussterminal for å frakte arbeidere inn fra andre distrikter!  Deretter kan vi nevne bilprodusenten Troller som eies av Ford, den enorme tekstilprodusenten Santana Textil, bryggeriet Shcincariol, polypropelenprodusenten Fitesa og oljeselskapet Petropar, med sine respektive fabrikker i 1,0 til 2,5 km avstand fra prosjektet. Vi føler oss derfor overbevist om at det skal gå raskt å selge 94 husbankboliger i dette området. 

"Viva Seus Sonhos" er en etterfølger av salgssuksessen "Viva A Vida" i Maracanau. Brasill Invest lanserte "Viva a Vida" høsten 2010, et prosjekt der nordmenn kan delta i finansiering og bygging av husbankboliger som finansieres av husbanken Caixa Economica Federal ved ferdigstillelse. Prosjektet fikk en enorm oppslutning i Norge og samtlige 180 tomter ble revet bort på kun 6 mnd. Noen kunder har kjøpt tomt som en langsiktig investering og deltar kun som tomtekjøpere, mens andre bygger også hus på tomten som selges med god fortjeneste til brasilianske kjøpere med finansiering gjennom husbanken.